NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Đào tạo dài hạn

Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp 38.420.000 đ
Mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hạ tầng mạng căn bản (CCNA Routing & Switching) Các kỹ thuật định tuyến nâng cao (CCNP – ROUTE) Các kỹ thuật trên Switch nâng cao (CCNP – SWITCH) Xử lý sự cố trên hạ tầng mạng (CCNP – TSHOOT) Thiết kế mạng An ninh mạng

Xem lịch khai giảng
Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp 31.875.000 đ
Mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hệ thống mạng căn bản (MCSA) Quản trị Hệ thống mạng nâng cao (MCSE) Quản trị hệ thống Linux (LPI-1, LPI-2) Quản trị & Bảo mật Web Server Thiết kế mạng An Ninh Mạng

Xem lịch khai giảng
Lập trình chuyên nghiệp(CT1) 31.500.000
Lập trình chuyên nghiệp

Lập trình chuyên nghiệp(CT1)

Kỹ thuật lập trình - Lập trình C/C++ Lập trình PHP & MySQL Lập trình PHP nâng cao Lập trình công nghệ .NET (C#, WINDOWS) Lập trình công nghệ .NET (ASP.NET) Lập trình Mobile căn bản Kiểm thử phần mềm Bảo mật Web Thực tập tại doanh nghiệp Khóa luận tốt nghiệp*

Xem lịch khai giảng
Lập trình chuyên nghiệp(CT2) 31.500.000
Lập trình chuyên nghiệp

Lập trình chuyên nghiệp(CT2)

Kỹ thuật lập trình - Lập trình C/C++ Lập trình PHP & MySQL Lập trình PHP nâng cao Lập trình JAVA căn bản Lập trình JAVA nâng cao Lập trình Mobile Kiểm thử phần mềm Bảo mật Web Thực tập tại doanh nghiệp Khóa luận tốt nghiệp

Xem lịch khai giảng