HỌC PYTHON NÂNG CAO | newstar

Python 2 - Lập trình Python nâng cao
2.700.000đ

Giới thiệu

Khoá học cung cấp cho học viên các kỹ năng lập trình nâng cao với Python. Rèn luyện và phát triển kỹ năng tổ chức chương trình theo hướng đối tượng, lập trình đa luồng, các cơ chế xử lý đồng bộ, lập trình mạng và làm việc với cơ sở dữ liệu, debuging và testing để tìm và bắt lỗi nhằm nâng cao chất lượng phần mềm.

Yêu cầu

Kiến thức lập trình Python cơ bản, hoặc hoàn thành khóa học "Python 1"

0. Giới thiệu

Giới thiệu chung, ôn tập Python cơ bản

1. Lập trình hướng đối tượng với Python

Giới thiệu lập trình hướng đối tượng

Phân tích thiết kế đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Bài tập ứng dụng

2. Lập trình đa luồng

Lập trình đa luồng

Cơ chế đồng bộ

3. Xây dựng ứng dụng

Xây dựng ứng dụng Desktop GUI với Python

4. Lập trình mạng

Lập trình mạng với Python 

5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu

Truy xuất cơ sở dữ liệu

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Địa điểm
Lưu Quang Huân

Thầy Huân hiện đang là giảng viên tại Khoa Khoa học và Kỹ Thuật Máy tính, trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, thuộc Đại học Quốc Gia Tp.HCM. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, xây dựng các hệ thống thông minh và an ninh mạng có độ phức tạp cao, Thầy Huân mong muốn được giảng dạy và truyền đạt ngọn lửa đam mê đối với CNTT đến với những người yêu thích lĩnh vực này.

Bạn có thể chia sẻ bình luận về khóa học này: