Khóa Học Quản Trị Hệ Thống chuyên nghiệp- MCSA | newstar

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,
giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,

giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,
giáo trình học mcsa 2017, hoc mcsa co kho khong, hoc mcsa de lam gi, hoc mcsa gia re, hoc mcsa lam duoc gi, hoc mcsa mien phi, hoc mcsa o dau hcm, hoc mcsa o dau tphcm, hoc mcsa o tphcm, hoc mcsa online mien phi, hoc mcsa tai tp hcm, hoc mcsa truc tuyen, hướng dẫn học mcsa bằng video, hướng dẫn tự học mcsa, học chứng chỉ mcsa, học chứng chỉ mcsa ở đâu, học chứng chỉ mcsa ở đâu tphcm, học mcsa cần những gì, học mcsa hay ccna, học mcsa online, học mcsa tại tphcm, học phí mcsa, khóa học mcsa, nen hoc mcsa hay mcse, nên học mcsa hay ccna trước, tài liệu học mcsa 2008, tài liệu học mcsa 2012, tài liệu học mcsa bằng tiếng việt, tự học mcsa, tự học mcsa 2008, tự học mcsa 2012, tài liệu học mcse,
MCSA – (Windows Server 2016)
5.499.000đ

Giới thiệu

Chương trình học MCSA – Microsoft Certified Solution Associate là chương trình đào tạo theo giáo trình quốc tế chuẩn của Microsoft, học viên học xong chương trình được trang bị kiến thức nền tảng về các kỹ thuật quản trị hệ thống trên nền tảng Windows Server 2016.

Học theo giáo trình chính thức của Microsoft (Microsoft Official Curriculum–MOC) và các tài liệu do newstar biên soạn.

Khả năng đạt được sau khóa học: Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng:

 • Nắm vững kiến thức về mạng căn bản
 • Cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống mạng máy tính trên nền tảng Microsoft windows server 2016
 • Cài đặt, cấu hình và duy trì các dịch vụ DNS, DHCP, WINS, RRAS, VPN, RADIUS, NAP… trên Windows Server 2016
 • Cài đặt và quản lý hệ thống Mail server cho doanh nghiệp
 • Quản trị hệ thống Domain Controller cho hệ thống mạng doanh nghiệp: quản trị user, group, OU, Site, …
 • Quản trị tài nguyên tập trung, các server dựa trên Active Directory
 • Có đủ kiến thức để dự thi lấy chứng chỉ MCSA phiên bản Windows Server 2016 của Microsoft

 

Yêu cầu

ƯU ĐÃI LỚP 246, T7-CN

Đăng ký nhóm:

Giảm 500.000đ/ học viên đối với học viên đăng ký cá nhân


Giảm 800.000đ/ học viên đối với học viên đăng ký nhóm 2 bạn.


Giảm 1.000.000đ/ học viên đối với học viên đăng ký nhóm 3 bạn.


ƯU ĐÃI LỚP 357:

+ Giảm 1.000.000đ cho các lớp học 3-5-7

ƯU ĐÃI CHUNG:

+ Ưu đãi cho học viên khi đăng ký học khóa thứ 2 của trung tâm:

Giảm 15% cho các học viên từng học các khóa học mạng tại trung tâm.

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng một chương trình ưu đãi cho một học viên.

+ Học phí được giảm được tính từ học phí ban đầu.

+ Áp dụng khi học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

 

 

1. Installing and Configuring Windows Server 2016

 1. Deploying and Managing Windows Server 2016
 2. Introduction to Active Directory Domain Services
 3. Managing Active Directory Domain Services Objects
 4. Automating Active Directory Domain Services Administration
 5. Implementing IPv4
 6. Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
 7. Implementing Domain Name System
 8. Implementing IPv6
 9. Implementing Local Storage
 10. Implementing File and Print Services
 11. Implementing Group Policy
 12. Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
 13. Implementing Server Virtualization with Hyper-V

2. Administering Windows Server 2016

 1. Deploying and Maintaining Server Images
 2. Configuring and Troubleshooting Domain Name System
 3. Maintaining Active Directory Domain Services
 4. Managing User and Service Accounts
 5. Implementing a Group Policy Infrastructure
 6. Managing User Desktops with Group Policy
 7. Configuring and Troubleshooting Remote Access
 8. Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role
 9. Implementing Network Access Protection
 10. Optimizing File Services
 11. Configuring Encryption and Advanced Auditing
 12. Implementing Update Management
 13. Monitoring Windows Server 2016

3. Configuring Advanced Windows Server 2016 Services

 1. Implementing Advanced Network Services
 2. Implementing Advanced File Services
 3. Implementing Dynamic Access Control
 4. Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
 5. Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
 6. Implementing Active Directory Certificate Services
 7. Implementing Active Directory Rights Management Services
 8. Implementing Active Directory Federation Services
 9. Implementing Network Load Balancing
 10. Implementing Failover Clustering
 11. Implementing Failover Clustering with Hyper-V
 12. Implementing Disaster Recovery

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Địa điểm
MCSA246 Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 16/12/2019 Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Đăng ký
MCSA357 Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 17/12/2019 Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
MCSA78 Thứ 7, Chủ Nhật - 09:00 AM 21/12/2019 Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
CCNA246 Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 09/12/2019 Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
CCNA357 Thứ 3,5,7, - 06:30 PM 10/12/2019 Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
TS.Huỳnh Nguyên Chính

TS. Huỳnh Nguyên Chính - Giám đốc Đào tạo tại Trung tâm đào tạo newstar là một giảng viên tận tình, thân thiện, yêu nghề và luôn luôn tiếp thu những kiến thức mới, những phương pháp mới để có thể truyền đạt đến học viên một cách hiệu quả nhất. Thầy Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Bảo mật, An Toàn thông tin tại Học viện Bưu Chính Viễn Thông Tp. HCM và hiện đang là Giám đốc Trung tâm Thông tin – Máy tính, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Với kinh nghiêm nhiều năm trong nghề và các chứng chỉ chuyên môn cao như: CCNA, CCNP, CCIE - W, MCSA, MCSE chắc chắn thầy sẽ luôn truyền đạt đến học viên những bài giảng chất lượng nhất, dễ tiếp thu nhất…

Bạn có thể chia sẻ bình luận về khóa học này: