NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Lập trình chuyên nghiệp(CT1)
31.500.000

Giới thiệu

Giới thiệu:
Nhu cầu nguồn nhân lực về lập trình ngày càng nhiều, mở ra nhiều cơ hội việc làm,
khởi nghiệp về lĩnh vực CNTT đang diễn ra mạnh mẽ. Chương trình đào tạo chuyên
viên lập trình cung cấp các kỹ năng lập trình từ căn bản đến nâng cao, đào tạo các
công nghệ lập trình mới nhất hiện nay. Học viên được tham gia thực tập tại các doanh
nghiệp phần mềm và làm khóa luận tốt nghiệp với các đề tài thực tế là một phần quan
trọng trong chương trình đào tạo này.

Mục tiêu
Đào tạo các chuyên viên lập trình vững vàng các kiến thức, kỹ năng lập trình, thành
tạo các công nghệ lập trình mới nhất hiện nay.

Khả năng đạt được sau khóa học:
Sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo Chuyên viên lập trình, học viên có khả
năng:
- Nắm vững các kỹ năng lập trình căn bản
- Phân tích yêu cầu phát triển phần mềm
- Xây dựng được các phần mềm ứng dụng trên nền tảng công nghệ PHP, Java,
.NET

Yêu cầu

Đối tượng học viên: học sinh các trường PTTH, học sinh trung cấp, sinh viên CĐ, ĐH

1. Nội dung khóa học

1 Kỹ thuật lập trình Module 2 Thiết kế Website Module 3 Xây dựng ứng dụng Web PHP và MySQL Module 4 Lập trình di động Andriod Module 5 Lập trình di động iOS Module 6 Lập trình ASP.NET, C# cơ bản Module 7 Lập trình ASP.NET, C# nâng cao Module 8 Lập trình Java căn bản Module 9 Lập trình Java nâng cao Module 10 Kiểm thử phần mềm Module 11 Thực tập tại doanh nghiệp Module 12 Khóa luận tốt nghiệp

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Địa điểm
Lê Văn Vinh

Giảng viên lập trình JAVA

Bạn có thể chia sẻ bình luận về khóa học này: