NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

CCNP - TSHOOT
6.899.000n đ

Giới thiệu

Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả. 

Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp; đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống.

Khóa học TSHOOT là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng:
Lập kế hoạch, văn bản hóa các thao tác bảo trì được thực hiện trong mạng doanh nghiệp.
Phát triển quy trình xử lý sự cố giúp nhận dạng và giải quyết các vấn đề trong mạng phức tạp.
Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trong việc xử lý sự cố và duy trì hoạt động của hệ thống.
Vận dụng các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng chuyển mạch.
Vận dụng các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng định tuyến.
Vận dụng các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong cơ sở hạ tầng mạng bảo mật.

Yêu cầu

1. Network Principles

 1. Use Cisco IOS troubleshooting tools
 2. Apply troubleshooting methodologies

2. Layer 2 Technologies

 1. Troubleshoot switch administration
 2. Troubleshoot Layer 2 protocols
 3. Troubleshoot VLANs
 4. Troubleshoot trunking
 5. Troubleshoot EtherChannels
 6. Troubleshoot spanning tree
 7. Troubleshoot other LAN switching technologies: SPAN, RSAPN
 8. Troubleshoot chassis virtualization and aggregation technologies

3. Layer 3 Technologies [1]

 1. Troubleshoot Ipv4 addressing and subnetting
 2. Troubleshoot Ipv6 addressing and subnetting
 3. Troubleshoot static routing
 4. Troubleshoot default routing
 5. Troubleshoot administative distance
 6. Troubleshoot passive interface
 7. Troubleshoot VRF lite
 8. Troubleshoot filtering with any protocol
 9. Troubleshoot between any routing protocols or routing sources
 10. Troubleshoot manual and autosummarization with any routing protocol
 11. Troubleshoot policy-based routing
 12. Troubleshoot suboptimal routing
 13. Troubleshoot loop prevention mechanisms
 14. Troubleshoot RIPv2
 15. Troubleshoot EIGRP neighbor relationship and authentication
 16. Troubleshoot loop free path selection
 17. Troubleshoot EIGRP operation
 18. Troubleshoot EIGRP stubs
 19. Troubleshoot EIGRP load balancing
 20. Troubleshoot EIGRP metrics
 21. Troubleshoot EIGRP for Ipv6

4. Layer 3 Technologies [2]

 1. Troubleshoot OSPF neighbor relationship and authentication
 2. Troubleshoot network types, area types, and router types
 3. Troubleshoot OSPF path preference
 4. Troubleshoot OSPF operations
 5. Troubleshoot OSPF for Ipv6
 6. Troubleshoot BGP peer relationships and authentication
 7. Troubleshoot eBGP 

5. VPN Technologies

 1. Troubleshoot GRE

6. Infrastructure Security

 1. Troubleshoot IOS AAA using local database
 2. Troubleshoot device access control
 3. Troubleshoot router security features

7. Infrastructure Services

 1. Troubleshoot device management
 2. Troubleshoot SNMP
 3. Troubleshoot logging
 4. Troubleshoot NTP
 5. Troubleshoot Ipv4 and Ipv6 DHCP
 6. Troubleshoot Ipv4 NAT
 7. Troubleshoot SLA architecture
 8. Troubleshoot tracking objects

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Địa điểm
ThS. Huỳnh Nam

Thầy Nam tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Công nghệ phần mềm, Đại học Bordeaux 1, France và đạt chứng chỉ chuyên môn về lập trình Microsoft MCTS, chứng chỉ nghiệp vụ đào tạo IBSTPI – FPTU. Thầy Nam có hơn 5 năm làm công tác giảng dạy về lĩnh vực Công nghệ phần mềm và có kinh nghiệm trong các dự án về lĩnh vực giao thông thông minh (Smart City, ứng dụng dịch vụ bản đồ,…) Thầy Nam đang là NCS tại ĐHBK và tham gia giảng dạy tại các trường: Cao Thắng, FPT NanoVersity, FPTU, HCMUTE, HUTECH, PUF-HCM.

Bạn có thể chia sẻ bình luận về khóa học này: