NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Để đăng ký khóa học, Bạn vui lòng chọn 1 lịch khai giảng và nhấn vào nút đăng ký ở khóa học tương ứng.

Lập trình PHP & MySQL - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng:
- Có khả năng xây dựng một website hoàn chỉnh: web bán hàng, web tin tức, web
trường học, web việc làm,....
- Website dễ dàng được cập nhật thông qua hệ thống quản trị bảo mật.

 

Yêu cầu

Đối tượng: những người yêu thích thiết kế Website

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI


Tặng giáo trình cho học viên trong suốt quá trình học.


Lớp 246, T7-CN:


Giảm 300k cho các bạn đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

Lớp 357:


Giảm 500k cho các bạn đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng một chương trình ưu đãi cho một học viên.

+ Áp dụng khi học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

1. HTML CƠ BẢN

Cấu trúc cơ bản của trang web Các thẻ HTML cơ bản Định dạng văn bản Chèn hình ảnh vào trang web Tạo Marquee Tạo danh sách dạng Unordered List và Ordered List Tạo Table, tạo link

2. Adobe Dreamweaver CS CƠ BẢN

Định nghĩa site và quản lý site Chèn văn bản vào trang web Định dạng văn bản Chèn hình ảnh vào trang web Chèn flash, phim, nhạc vào trang web, tạo link Tạo menu, banner Form và các đối tượng thể hiện Javascript Kỹ thuật CSS Thiết kế giao diện website với Table Thiết kế giao diện website với Div

3. PHP CƠ BẢN

Biến , hằng, kiểu dữ liệu,toán tử If...elseif...else, switch...case For, Foreach, while, do...while Hàm trong PHP Các hàm kiểm tra giá trị của biến Mảng Form và các đối tượng thể hiện Cách đọc các giá trị từ điều khiển Form: $_POST, $_GET, $_REQUEST,$_FILE và xử lý lỗi

4. CƠ SỞ DỮ LIỆU MySQL

Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho website Tạo cấu trúc các bảng Giới thiệu các kiểu dữ liệu của bảng Mối liên hệ giữa các bảng Ngôn ngữ SQL Import và Export cơ sở dữ liệu

5. KẾT HỢP PHP & MySQL XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG

Tạo kết nối CSDL để load dữ liệu lên trang web Sử dụng include và require Phân trang dữ liệu trong trang web Tìm kiếm dữ liệu Tìm kiếm dữ liệu nâng cao Send mail Upload file Quản lý file Giới thiệu Cookie, Session Cơ chế đăng nhập, thoát Tạo trang đăng ký thành viên Tạo trang sản phẩm dạng nhiều cột Tạo trang chi tiết sản phẩm Tạo trang sản phẩm mới Tạo trang sản phẩm bán chạy Tạo trang địa điểm Tạo trang bình chọn Tạo trang quản trị: thêm, xóa, sửa sản phẩm Tạo trang xử lý giỏ hàng

6. KẾT HỢP PHP & MYSQL XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC (SỬ DỤNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG)

Giới thiệu lập trình hướng đối tượng Xây dựng các lớp trong lập trình hướng đối tượng Tạo trang tin tức Tạo trang chi tiết tin, tạo trang tin mới Tạo trang tin xem nhiều Tạo trang quản trị tin: thêm, xóa, sửa tin Nhúng bộ soạn thảo web tiny MCE vào trang web Giải pháp xây dựng website đa ngôn ngữ Giải pháp tăng tốc website

7. TẠO DIỄN ĐÀN

Tạo diễn đàn với Phpbb Tạo diễn đàn với Vbb

8. BẢO MẬT WEBSITE

Mã hóa các mật khẩu trong cơ sở dữ liệu Xác thực người dùng thông qua cơ chế đăng nhập Kiểm soát an toàn các biến sử dụng (chống lại kiểu tấn công lợi dụng lỗi lập trình PHP và MySQL) Kiểm tra dữ liệu nhập

9. HƯỚNG DẪN UPLOAD WEBSITE LÊN HOST VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

Hướng dẫn upload website lên host Hướng dẫn quản trị website: quản trị giao diện, nội dung và database

10. HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN

Đồ án Web bán hàng Đồ án Web tin tức, trường học,...

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
PHP&MySQL Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 10/12/2019 3.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
PHP&MySQL Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 17/12/2019 3.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
PHP&MySQL Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 09/12/2019 3.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
PHP&MySQL Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 16/12/2019 3.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
Dương Tuấn Kiệt

Giảng viên lập trình PHP & MySQL