NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Để đăng ký khóa học, Bạn vui lòng chọn 1 lịch khai giảng và nhấn vào nút đăng ký ở khóa học tương ứng.

Lập trình ASP.NET - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
- Xây dựng ứng dụng web bằng công nghệ lập trình ASP.NET
- Triển khai và vận hành được các ứng dụng web ASP.NET trên web server IIS.
- Có thể nền tảng kiến thức để tự nghiên cứu các ngôn ngữ và công nghệ lập trình khác.

Yêu cầu

Đối tượng học viên: học viên học qua khóa học lập trình .NET căn bản hoặc có kiến thức
tương đương

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Tặng giáo trình cho học viên trong suốt quá trình học.

Lớp 246, T7-CN:

Giảm 300k cho các bạn đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

Lớp 357:

Giảm 500k cho các bạn đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng một chương trình ưu đãi cho một học viên.

+ Áp dụng khi học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

1. Nội dung khóa học:

- Mở đầu về ASP.NET - ASP.NET và WebForm - Sử dụng các SERVER/AJAX control - Tạo và sử dụng Custom control - Các đối tượng trong ASP.NET và quản lý trạng thái - Truyền thông tin giữa các trang Web - Styles, Themes và Master pages - Xử lý lỗi và lần vết - Điều khiển do người dùng tạo ra - Ứng dụng cơ chế Data Binding - Làm việc với GridView - Sử dụng Templates - Triển khai Website

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
ASP.NET Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 17/12/2019 3.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
ASP.NET Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 09/12/2019 3.499.000đ lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
ASP.NET Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 16/12/2019 3.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
ASP.NET Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 10/12/2019 3.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
Nguyễn Hoàng Chương

Giảng viên lập trình ASP.NET