NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Để đăng ký khóa học, Bạn vui lòng chọn 1 lịch khai giảng và nhấn vào nút đăng ký ở khóa học tương ứng.

Lập trình ASP.NET - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
- Xây dựng ứng dụng web bằng công nghệ lập trình ASP.NET
- Triển khai và vận hành được các ứng dụng web ASP.NET trên web server IIS.
- Có thể nền tảng kiến thức để tự nghiên cứu các ngôn ngữ và công nghệ lập trình khác.

Yêu cầu

Đối tượng học viên: học viên học qua khóa học lập trình .NET căn bản hoặc có kiến thức
tương đương

Chính sách ưu đãi:

Giảm 200K + tặng áo thun cho các bạn đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng một chương trình ưu đãi cho một học viên.

+ Học phí được giảm được tính từ học phí ban đầu.

+ Áp dụng khi học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

1. Nội dung khóa học:

- Mở đầu về ASP.NET - ASP.NET và WebForm - Sử dụng các SERVER/AJAX control - Tạo và sử dụng Custom control - Các đối tượng trong ASP.NET và quản lý trạng thái - Truyền thông tin giữa các trang Web - Styles, Themes và Master pages - Xử lý lỗi và lần vết - Điều khiển do người dùng tạo ra - Ứng dụng cơ chế Data Binding - Làm việc với GridView - Sử dụng Templates - Triển khai Website

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
ASP.NET Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 26/10/2019 3.̶49̶9̶.̶0̶0̶0̶đ 3.299.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
ASP.NET Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 21/10/2019 3.̶49̶9̶.̶0̶0̶0̶đ 3.299.000đ lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức Đăng ký
Nguyễn Hoàng Chương

Giảng viên lập trình ASP.NET