NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Đào tạo dài hạn: Mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp 38.420.000 đ
Mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hạ tầng mạng căn bản (CCNA Routing & Switching) Các kỹ thuật định tuyến nâng cao (CCNP – ROUTE) Các kỹ thuật trên Switch nâng cao (CCNP – SWITCH) Xử lý sự cố trên hạ tầng mạng (CCNP – TSHOOT) Thiết kế mạng An ninh mạng

Xem lịch khai giảng
Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp 31.875.000 đ
Mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hệ thống mạng căn bản (MCSA) Quản trị Hệ thống mạng nâng cao (MCSE) Quản trị hệ thống Linux (LPI-1, LPI-2) Quản trị & Bảo mật Web Server Thiết kế mạng An Ninh Mạng

Xem lịch khai giảng