NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Đào tạo dài hạn: Lập trình chuyên nghiệp

Lập trình chuyên nghiệp(CT1) 31.500.000
Lập trình chuyên nghiệp

Lập trình chuyên nghiệp(CT1)

Kỹ thuật lập trình - Lập trình C/C++ Lập trình PHP & MySQL Lập trình PHP nâng cao Lập trình công nghệ .NET (C#, WINDOWS) Lập trình công nghệ .NET (ASP.NET) Lập trình Mobile căn bản Kiểm thử phần mềm Bảo mật Web Thực tập tại doanh nghiệp Khóa luận tốt nghiệp*

Xem lịch khai giảng
Lập trình chuyên nghiệp(CT2) 31.500.000
Lập trình chuyên nghiệp

Lập trình chuyên nghiệp(CT2)

Kỹ thuật lập trình - Lập trình C/C++ Lập trình PHP & MySQL Lập trình PHP nâng cao Lập trình JAVA căn bản Lập trình JAVA nâng cao Lập trình Mobile Kiểm thử phần mềm Bảo mật Web Thực tập tại doanh nghiệp Khóa luận tốt nghiệp

Xem lịch khai giảng