NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Để đăng ký khóa học, Bạn vui lòng chọn 1 lịch khai giảng và nhấn vào nút đăng ký ở khóa học tương ứng.

Hệ thống giám sát mạng - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Khóa học này cung cấp kiến thức về hệ thống giám sát mạng, các thành phần trong hệ thống giám sát mạng, kiến thức về phương pháp tổ chức, triển khai một hệ thống giám sát, các giao thức trong giám sát mạng, các công cụ giám sát, các hình thức cảnh báo khi hệ thống có sự cố xảy ra. Cài đặt, cấu hình, tối ưu hệ thống giám sát mạng sử dụng một số phần mềm mã nguồn mở phổ biến.

Khả năng đạt được sau khoá học Sau khi học xong khóa học này, học viên có khả năng:

  1. Trình bày được vai trò của hệ thống giám sát mạng, đặc điểm của các loại lỗ hổng mạng, hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng, đặc điểm, chức năng của các thành phần giám sát hệ thống (giám sát lưu lượng, giám sát thiết bị, giám sát dịch vụ và thành phần cảnh báo)
  2. Trình bày được vai trò của Syslog dùng trong phân tích các hoạt động của hệ thống
  3. Cài đặt và cấu hình được các công cụ phân tích lỗ hổng, các công cụ giám sát hoạt động của các thiết bị, giám sát dịch vụ mạng, giám sát Syslog tập trung
  4. Cài đặt và cấu hình được hệ thống phát cảnh báo qua Web, Email, Audio, SMS
  5. Đánh giá, xử lý được các lỗ hổng trong quá trình cài đặt, cấu hình
  6. Đánh giá và lựa chọn được giải pháp giám sát mạng phù hợp cho bài toán thực tế.
  7. Xây dựng hệ thống giám sát sử dụng phần mềm nguồn mở: Cacti, Zabbix, Nagios

 

Yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

Ưu đãi lớp 357:

Giảm 700k cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước 1 tuần khai giảng.

 

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng một chương trình ưu đãi cho một học viên.

+ Áp dụng khi học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

1. Tổng quan về hệ thống giám sát mạng

 

2. Các thành phần trong hệ thống giám sát mạng

  

3. Quản lý Syslog tập trung

   

4. Hệ thống cảnh báo

    

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
GSM Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 17/12/2019 4.999.000đ Lầu 2, Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Binh Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
GSM Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 10/12/2019 4.999.000đ Lầu 2, Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Binh Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
TS.Huỳnh Nguyên Chính

TS. Huỳnh Nguyên Chính - Giám đốc Đào tạo tại Trung tâm đào tạo newstar là một giảng viên tận tình, thân thiện, yêu nghề và luôn luôn tiếp thu những kiến thức mới, những phương pháp mới để có thể truyền đạt đến học viên một cách hiệu quả nhất. Thầy Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Bảo mật, An Toàn thông tin tại Học viện Bưu Chính Viễn Thông Tp. HCM và hiện đang là Giám đốc Trung tâm Thông tin – Máy tính, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Với kinh nghiêm nhiều năm trong nghề và các chứng chỉ chuyên môn cao như: CCNA, CCNP, CCIE - W, MCSA, MCSE chắc chắn thầy sẽ luôn truyền đạt đến học viên những bài giảng chất lượng nhất, dễ tiếp thu nhất…

CCNA Security - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

I. Giới thiệu

CCNA Security là chứng chỉ về an ninh hạ tầng mạng ở mức độ căn bản, dành cho người mới bắt đầu học về hướng an ninh mạng.  

Chương trình đào tạo CCNA Security cung cấp những kiến kiến thức, kỹ năng nền tảng về an ninh hạ tầng, cấp cấp cho người học các cấu hình, xử lý sự cố cơ bản trên hệ thống firewall, IPS với các chức năng bảo mật nền tảng. Từ đó giúp người học có bước đi vững chắc về lĩnh vực an toàn thông tin/an ninh mạng.

 

II. Khả năng đạt được sau khóa học

-         Trình bày được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực an ninh mạng

-          Bảo mật Routing và Switching

-         Triển khai các dịch vụ cơ bản về xác thực, phân quyền và giám sát

-         Triển khai các dịch vụ cơ bản trên tường lửa (Firewall)

-         Triển khai dịch vụ VPN Site-to-Site và remote access

-         Trình bày được một số dịch vụ bảo mật nâng cao như: phòng chống xâm nhập, bảo mật nội dung và quản lý định danh      

 

 

 

 

Yêu cầu

ƯU ĐÃI LỚP 246, T7-CN

Đăng ký nhóm:

Giảm 500.000đ/ học viên đối với học viên đăng ký cá nhân


Giảm 800.000đ/ học viên đối với học viên đăng ký nhóm 2 bạn.


Giảm 1.000.000đ/ học viên đối với học viên đăng ký nhóm 3 bạn.


ƯU ĐÃI LỚP 357:

+ Giảm 1.000.000đ cho các lớp học 3-5-7

ƯU ĐÃI CHUNG:

+ Ưu đãi cho học viên khi đăng ký học khóa thứ 2 của trung tâm:

Giảm 15% cho các học viên từng học các khóa học mạng tại trung tâm.

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng một chương trình ưu đãi cho một học viên.

+ Áp dụng khi học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

1. Networking Security Concepts

-         Understanding Network and Information Security Basics

-         Recognizing Current Network Threats

-         Applying Fundamental Security Principles to Network Design

2. Common Security Threats

-         Network Security Threat Landscape

-         Distributed Denial-of-Service Attacks

-         Social Engineering Methods

-         Malware Identification Tools

3. Implementing AAA in Cisco IOS

-         Cisco Secure ACS, RADIUS, and TACACS

-         Configuring Routers to Interoperate with an ACS Server

-         Configuring the ACS Server to Interoperate with a Router

-         Verifying and Troubleshooting Router-to-ACS Server Interactions

4. Bring Your Own Device (BYOD)

-         Bring Your Own Device Fundamentals

-         BYOD Architecture Framework

-         Mobile Device Management

5. Fundamentals of VPN Technology and Cryptography

-         Understanding VPNs and Why We Use Them

-         Cryptography Basic Components

-         Public Key Infrastructure

-         Putting the Pieces of PKI to Work

6. Fundamentals of IP Security

-         IPsec Concepts, Components, and Operations

-         Configuring and Verifying IPsec

7. Implementing IPsec Site-to-Site VPNs

-         Planning and Preparing an IPsec Site-to-Site VPN

-         Implementing and Verifying an IPsec Site-to-Site VPN in Cisco IOS Devices

-         Implementing and Verifying an IPsec Site-to-Site VPN in Cisco ASA

8. Implementing SSL VPNs Using Cisco ASA

-         Functions and Use of SSL for VPNs

-         Configuring Clientless SSL VPNs on ASA

-         Using the Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

-         Troubleshooting SSL VPN

9. Securing Layer 2 Technologies

-         VLAN and Trunking Fundamentals

-         Spanning-Tree Fundamentals

-         Common Layer 2 Threats and How to Mitigate Them

-         CDP and LLDP

-         DHCP Snooping

-         Dynamic ARP Inspection

10. Network Foundation Protection

-         Using Network Foundation Protection to Secure Networks

-         Understanding the Management Plane

-         Understanding the Control Plane

-         Understanding the Data Plane

11. Securing the Management Plane on Cisco IOS Devices

-         Securing Management Traffic

-         Implementing Security Measures to Protect the Management Plane

12. Securing the Data Plane in IPv6

-         Understanding and Configuring IPv6

-         Configuring IPv6 Routing

-         Developing a Security Plan for IPv6

13. Securing Routing Protocols and the Control Plane

-         Securing the Control Plane

-         Control Plane Policing

-         Securing Routing Protocols

14. Understanding Firewall Fundamentals

-         Firewall Concepts and Technologies

-         Using Network Address Translation

-         Creating and Deploying Firewalls

15. Implementing Cisco IOS Zone-Based Firewalls

-         Cisco IOS Zone-Based Firewalls

-         Configuring and Verifying Cisco IOS Zone-Based Firewalls

16. Configuring Basic Firewall Policies on Cisco ASA

-       The ASA Appliance Family and Features

-       ASA Firewall Fundamentals

-       Configuring the ASA

17. Cisco IDS/IPS Fundamentals

-          IPS Versus IDS

-         Identifying Malicious Traffic on the Network

-         Managing Signatures

-         Monitoring and Managing Alarms and Alerts

-         Cisco Next-Generation IPS Solutions

18. Mitigation Technologies for E-mail-Based and Web-Based Threats

-         Mitigation Technology for Email -Based Threats

-         Mitigation Technology for Web-Based Threats

-         Cisco Content Security Management Appliance

19. Mitigation Technologies for Endpoint Threats

-         Antivirus and Antimalware Solutions

-         Personal Firewalls and Host Intrusion Prevention Systems

-         Advanced Malware Protection for Endpoints

-         Hardware and Software Encryption of Endpoint Data

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
CCNA-security Thứ 3,5,7, - 06:30 PM 17/12/2019 5.499.000đ Lầu 2, Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Binh Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
CCNA-security Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 16/12/2019 5.499.000đ lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức Đăng ký
CCNA-security Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 10/12/2019 5.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q. Thủ Đức Đăng ký
CCNA-security Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 09/12/2019 5.499.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q. Thủ Đức Đăng ký
TS.Huỳnh Nguyên Chính

TS. Huỳnh Nguyên Chính - Giám đốc Đào tạo tại Trung tâm đào tạo newstar là một giảng viên tận tình, thân thiện, yêu nghề và luôn luôn tiếp thu những kiến thức mới, những phương pháp mới để có thể truyền đạt đến học viên một cách hiệu quả nhất. Thầy Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Bảo mật, An Toàn thông tin tại Học viện Bưu Chính Viễn Thông Tp. HCM và hiện đang là Giám đốc Trung tâm Thông tin – Máy tính, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Với kinh nghiêm nhiều năm trong nghề và các chứng chỉ chuyên môn cao như: CCNA, CCNP, CCIE - W, MCSA, MCSE chắc chắn thầy sẽ luôn truyền đạt đến học viên những bài giảng chất lượng nhất, dễ tiếp thu nhất…

Quản trị hệ thống LINUX: LPIC1+LPIC2 - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

 

Nhu cầu sử dụng LINUX của cộng đồng ngày càng nhiều, giao diện càng ngày càng thân quen bên cạnh đó bạn không cần trả phí bản quyền.

 Hầu hết các công ty lớn như : ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ… đều sử dụng LINUX cho các máy chủ vì họ cho rằng nó có tính bảo mật và độ ổn định cao. Khoá học này sẽ giúp bạn vận hành và cấu hình LINUX một cách chuẩn xác.

 Chương trình học Linux cung cấp cho học viên các kiến thức về quản trị hệ thống mạng, quản trị các dịch vụ mạng trên hệ điều hành mã nguồn mở Linux.

 Chương trình chia làm 2 cấp độ:

 Level 1: Junior level Linux Professional

 Level 2: Advanced Level Linux Professional

 Chương trình quản trị mạng trên Hệ điều hành mã nguồn mở đang là xu hướng được sử dụng nhiều trong các hệ thống CNTT ngày nay. Khóa học này cung cấp kiến thức nền tảng về vận hành, cấu hình Linux, cài đặt và xử lý các vấn

 đề cơ bản. Các distro của Linux được sử dụng phổ biến là CentOS, Ubuntu sẽ được giới thiệu trong chương trình này.

 

Yêu cầu

Tặng giáo trình cho học viên trog suốt quá trình học.

ƯU ĐÃI LỚP 246, T7-CN

Giảm 300.000đ cho học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.


ƯU ĐÃI LỚP 357:

+ Giảm 500.000đ cho các lớp học 3-5-7

ƯU ĐÃI CHUNG:

+ Ưu đãi cho học viên khi đăng ký học khóa thứ 2 của trung tâm:

Giảm 15% cho các học viên từng học các khóa học mạng tại trung tâm.

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng một chương trình ưu đãi cho một học viên.

+ Áp dụng khi học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

1. Installing Linux as a Server

Chapter 1: Technical Summary of Linux Distributions
Chapter 2: Installing Linux in a Server Configuration
Chapter 3: Installing Software

2. Single Host Administration

Chapter 4: Managing Users
Chapter 5: The Command Line
Chapter 6: Booting and Shutting Down
Chapter 7: File Systems
Chapter 8: Core System Services

3. Security and Networking

Chapter 9: Network Configuration
Chapter 10: Configuring the Linux Firewall: IPTables & Shorewall
Chapter 11: Local Security
Chapter 12: Network Security (Snort)Part 4:Internet Service

4. Internet Services

Chapter 13: DNS
Chapter 14: FTP
Chapter 15: Setting Up Your Web Server Using Apache
Chapter 16: SMTP
Chapter 17: POP and IMAP
Chapter 18: The Secure Shell

5. Intranet Services

Chapter 19: Network File Systems
Chapter 20: Network Information Service
Chapter 21: Samba
Chapter 22: LDAP
Chapter 23: DHCP
Chapter 24: Backup

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
LINUX246 Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 16/12/2019 3.999.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
LINUX357 Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 17/12/2019 3.999.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
LINUX78 Thứ 7, chủ nhật - 09:00 AM 21/12/2019 3.999.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Đăng ký
LINUX246 Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 09/12/2019 3.999.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P. BÌnh Thọ, Q. Thủ Đức Đăng ký
LINUX357 Thứ 3,5,7 - 06:30 PM 10/12/2019 3.999.000đ Lầu 2, tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức Đăng ký
ThS.Huỳnh Thanh Tâm

Yêu thích CNTT từ nhỏ, thầy Huỳnh Thanh Tâm đã đạt tới đam mê với bằng Thạc sĩ chuyên ngành CNTT, nhiều chứng chỉ chuyên môn. Hiện là giảng viên chuyên Ngành Mạng Máy tính – Học viện CN Bưu chính Viễn thông, thầy chuyên nghiên cứu về các công nghệ trên hệ thống mã nguồn mở và lĩnh vực điều tra số. Thầy đã từng làm quản trị nhiều năm trong hệ thống mạng ngân hàng (HD Bank), được đào tạo tại Ấn độ về lĩnh vực điều tra số (digital forensic). Với kinh nghiệm thực tế phong phú cùng nhiệt huyết với nghề và hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại newstar, hiện tại Thầy Tâm đang trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp quản trị Hệ thống LPIC-1, LPIC-2, Hệ thống giám sát mạng. Thầy luôn hy vọng có thể truyền dạy những kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho tất cả các học viên để các bạn có thể vững bước hơn trên con đường sự nghiệp.