Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Với đội ngũ giảng viên là những chuyên gia, nhiều kinh nghiệm thực tế, nhiệt tình trong giảng dạy, đam mê trong lãnh vực nghiên cứu, chia sẻ, cùng với hệ thống thiết bị hiện đại được đầu tư hàng năm, và sự hỗ trợ về tài liệu của các hãng sản xuất thiết bị. Với gần 10 năm hoạt động NewStar tự hào là trung tâm đào tạo chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.Ban chuyên môn của trung tâm đào tạo Newstar gồm những chuyên gia đang giảng dạy ở các trường Đại học và các chuyên gia đang làm việc tại các tập đoàn, công ty lớn về lĩnh vực CNTT. Ban chuyên môn có nhiệm vụ đề xuất các môn học, khóa học mới, cập nhật nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo mới nhằm đáp ứng các thay đổi nội dung, chương trình và các công nghệ tiên tiến, đảm bảo cho người học được cập nhật kiến thức và công nghệ mới nhất về lĩnh vực CNTT.

Xem tất cả
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 0
Lê Cao Nguyên
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 4
TS.Huỳnh Nguyên Chính
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 1
Đoàn Viết Thủy CCIE#55523
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 2
ThS.Đặng Hồng Hiệp
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 1
ThS.Huỳnh Thanh Tâm
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 5
ThS.Nguyễn Ngọc Huy
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 1
ThS.Nguyễn Pháp
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 3
TS.Lê Văn Vinh
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 0
ThS.Trần Huy Cường
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 0
Trần Quốc Hùng
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 2
Võ Văn Nhiên
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 0
Thái Vương Khang
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 0
ThS.Nguyễn Xuân Vinh
Admin bar avatarKhóa học tạo bởi giảng viên 0
Nguyễn Phú Thịnh