Thiếu nhân lực IT, Bộ GDĐT áp dụng cơ chế đặc biệt, cho phép sinh viên ngành khác có thể chuyển sang học CNTT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các trường đại học, học viện, chính thức thông báo việc bộ này cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) trình độ đại học.

Theo đó, những ngành được áp dụng cơ chế đặc thù, bao gồm: Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, như CNTT ứng dụng trong quản lý kinh tế; CNTT ứng dụng trong các ngành kỹ thuật…

Đối với các sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành CNTT ở trong cùng một cơ sở đào tạo hoặc chuyển sang các cơ sở đào tạo khác có đào tạo các ngành CNTT.

Chỉ tiêu và điều kiện chuyển ngành học do thủ trưởng các cơ sở đào tạo quy định cụ thể theo hướng mở, công khai và đảm bảo các điều kiện đầu vào tối thiểu của chương trình đào tạo. Thủ tục chuyển trường thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.


Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo mở các ngành mới trong nhóm ngành CNTT, các ngành/chuyên ngành CNTT ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Các cơ sở đào tạo phải có chính sách thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia CNTT quốc tế tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; khuyến khích chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý (gọi chung là chuyên gia) có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực CNTT. Các chuyên gia này là người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tốt nghiệp đại học có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên đúng ngành tham gia đào tạo.

Trên cơ sở thống nhất với doanh nghiệp đối tác về tỉ lệ thời gian tham gia đào tạo của các chuyên gia, cơ sở đào tạo được tính các chuyên gia là giảng viên cơ hữu phù hợp với tỉ lệ thời gian tham gia đào tạo để xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành CNTT.

Đồng thời, thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp phải đảm bảo ít nhất 30% tổng thời gian đào tạo và được xác định cụ thể trong chương trình đào tạo. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng thực tập, thực hành tại doanh nghiệp đối tác.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT trình độ đại học trong giai đoạn 2017 – 2020.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này, công nghệ thông tin và lập trình là một nghề đặc thù, với yêu cầu kiến thức và kỹ năng cùng đam mê riêng biệt. Việc đào tạo đại trà và có phần hơi ” Công Nghiệp” như hiện nay, có đạt được giải pháp thiếu nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin ngày mai, hay để lại hệ lụy cho các thế hệ sau….

BÌNH LUẬN

  • {{com.addedDate}}

    {{com.fullName}}

    {{com.email}}

    {{com.content}}

Chưa có bình luận nào

GỬI TRẢ LỜI