Mô hình tổ chức UNI 5-in-1 trong giáo dục đại học

Mô hình tổ chức đào tạo đại học UNI 5-in-1 gồm 5 cấu hình hoạt động sau đây:

 • (1) Tiếng Anh: không chỉ là môn học được tăng cường, là chuẩn đầu ra, mà tiếng Anh phải là công cụ được sinh viên dùng trong quá trình học tập. Tổ chức đào tạo tiếng Anh 1 năm như một dạng chương trình dự bị trước khi học chuyên môn chính thức, kết hợp học on-campus với học ngoài nhà trường, kể cả đi học tiếng Anh kết hợp trải nghiệm ở nước ngoài.
 • (2) OJT (on the job training) – học trong môi trường doanh nghiệp. Không chỉ thực tập, làm luận văn tốt nghiệp, mà một số môn học mang tính thực hành cũng sẽ đào tạo tại doanh nghiệp, sử dụng giảng viên từ doanh nghiệp. Thời lượng học khoảng 20% chương trình.
 • (3) Tự học một số môn/nội dung qua mạng, không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, thực hiện chuyển đổi số – mà quan trọng hơn là rèn khả năng tự học của sinh viên. Thời lượng học online khoảng 20% chương trình.
 • (4) Học ngoài ngành: sinh viên khoa này có thể lựa chọn học một số môn ở các khoa khác, thậm chí các trường khác để chuyển đổi tín chỉ. Thời lượng cũng khoảng 20% chương trình.
 • (5) Học các môn theo mô hình truyền thống, on-campus.

Trường đại học chuyển dịch từ cơ sở định hướng giảng dạy sang tổ chức quản trị việc học tập của sinh viên. ĐH FPT cũng đang triển khai chương trình “trải nghiệm quốc tế” cho 100% sinh viên. Cũng đang mơ về một mô hình 4 năm sinh viên học tại 4 quốc gia…

***

Bộ Giáo dục – Đào tạo đã triển khai tăng cường tiếng Anh trong các trường đại học – nhưng định hướng đầu ra, và tiếng Anh vẫn là môn học, chưa định hướng đầu vào-công cụ như (1).

Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng đang lần lượt ban hành các cơ chế đào tạo đại học đặc thù trong đó yêu cầu thời gian học chiếm tỷ trọng khá lớn tại doanh nghiệp (ngành du lịch 50%, ngành CNTT 30%).

Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng ủng hộ việc ứng dụng CNTT, không còn chương trình khung cứng nhắc…

Mô hình tổ chức đào tạo đại học UNI 5-in-1 xem như cụ thế hoá và đi trước một bước… Các trường đại học nước ngoài chỉ cần 4 trong 1, không cần tiếng Anh.

Lê Trường Tùng

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn


BÌNH LUẬN

 • {{com.addedDate}}

  {{com.fullName}}

  {{com.email}}

  {{com.content}}

Chưa có bình luận nào

GỬI TRẢ LỜI