Binary Index Tree trong Cơ sở dữ liệu

Một trong những điểm thú vị nhất khi phát triển các hệ thống Business là lập báo cáo doanh thu.

Mình đã từng maintain hệ thống cảnh báo sớm của Cục quản lý cạnh tranh, hệ thống do đối tác nào đó viết không phải mình. Trong bài viết này mình sẽ lấy hệ thống trên làm ví dụ và cách xử lý của mình để đảm bảo tốc độ truy xuất báo cáo.BÌNH LUẬN

  • {{com.addedDate}}

    {{com.fullName}}

    {{com.email}}

    {{com.content}}

Chưa có bình luận nào

GỬI TRẢ LỜI