Để đăng ký khóa học, Bạn vui lòng chọn 1 lịch khai giảng và nhấn vào nút đăng ký ở khóa học tương ứng.

Lập trình công nghệ JAVA (nâng cao) - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Khóa học cung cấp các kiến thức từ nâng cao về ngôn ngữ lập trình JAVA. Người học có khả năng xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp trên nền tảng ngôn ngữ JAVA.

Sau khi học xong khóa học, học viên có khả năng:
Vận dụng ngôn ngữ Java trong việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng Web.
Phát triển ứng dụng web với Servlet và JSP
Phát triển ứng dụng theo mô hinh MVC, Spring web MVC framework.
Có khả năng cấu hình cũng như triển khai ứng dụng web thành thạo trên các Java Web service như Tomcat EJB, Jboss.
Có nền tảng kiến thức tốt để có thể tự nghiên cứu các ngôn ngữ và công nghệ lập trình khác.

Yêu cầu

Đối tượng học viên: Học viên đã học qua lớp lập trình JAVA căn bản hoặc có kiến thức tương đương.

1. LẬP TRÌNH CÔNG NGHỆ JAVA (NÂNG CAO)

 1. Giới thiệu về J2EE
 2. Tổng quan về Servlets và JSP
 3. Cài đặt và cấu hình TOMCAT Server
 4. Căn bản về SERVLET
 5. Đối tượng Cookie và Session
 6. Căn bản về JSP
 7. JSP scripting Element
 8. JSP directives
 9. JSP actions
 10. Mô hình MVC
 11. EL (Expression Language) và JSTL (Java Standard Tag Library)

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
JAVANC T2,4,6 - 06:30 PM 01/07/2019 3.499.000 đ Lầu 2 Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức Đăng ký
TS.Lê Văn Vinh

Gắn bó với newstar từ những ngày đầu thành lập, thầy Lê Văn Vinh là một giảng viên luôn tâm huyết với nghề, tận tâm với học viên của mình. Bằng đam mê và nhiệt huyết, thầy đã tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Phần mềm tại ĐH Bách Khoa TpHCM và hiện tại thầy là Phó trưởng khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Thầy chuyên nghiên cứu về các công nghệ phần mềm mới và đạt chứng chỉ Data Warehouse cùng nhiều chứng chỉ chuyên ngành khác…. Thầy luôn tâm niệm sẽ truyền đạt tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho học viên với sự nhiệt tình, tận tâm nhất có thể…

Lập trình Web ASP.NET - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng vững chắc để xây dựng và phát triển các ứng dụng web dùng ngôn ngữ ASP.NET trên nền tảng công nghệ .NET core, là công nghệ lập trình web hiện đại nhất hiện nay. Khóa học được thiết kế theo hướng vừa học lý thuyết, vừa thực hành trên các dự án cụ thể.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
Xây dựng ứng dụng web bằng công nghệ lập trình ASP.NET theo mô hình MVC
Phát triển chức năng kết nối cơ sở dữ liệu với Entity framwork
Thực hành vận dụng các công nghệ Jquery, AJAX, Boostrap, Json cho lập trình web
Triển khai và vận hành được các ứng dụng web ASP.NET trên web server IIS.
Có thể nền tảng kiến thức để tự nghiên cứu các ngôn ngữ và công nghệ lập trình khác.

Yêu cầu

Đối tượng học viên: Học viên có kiến thức căn bản về lập trình

1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Giới thiệu .NET Core MVC
 2. Mô hình Model-View-Controller
 3. Nền tảng ngôn ngữ C#
 4. Cấu hình ứng dụng
 5. URL Routing, Filters
 6. Xây dựng Views với Razor Views, JSON
 7. Controllers và Actions
 8. Làm việc với các Tag Helper, Form Tag Helper
 9. Model binding và Model Validation
 10. Lập trình cơ sở dữ liệu với Entity Framework
 11. Bảo mật ứng dụng trong ASP.NET Core
 12. Thực hành xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh với ASP.NET Core

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
ASPNET T2,4,6 - 06:30 PM 01/07/2019 3.499.000 đ Lầu 2 Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức Đăng ký
TS.Lê Văn Vinh

Gắn bó với newstar từ những ngày đầu thành lập, thầy Lê Văn Vinh là một giảng viên luôn tâm huyết với nghề, tận tâm với học viên của mình. Bằng đam mê và nhiệt huyết, thầy đã tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Phần mềm tại ĐH Bách Khoa TpHCM và hiện tại thầy là Phó trưởng khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Thầy chuyên nghiên cứu về các công nghệ phần mềm mới và đạt chứng chỉ Data Warehouse cùng nhiều chứng chỉ chuyên ngành khác…. Thầy luôn tâm niệm sẽ truyền đạt tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho học viên với sự nhiệt tình, tận tâm nhất có thể…

Lập trình PHP & MySQL - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Với sự bùng nổ của hệ thống Internet, website đã trở thành rất quen thuộc với người sử dụng. Công nghệ thiết kế website phát triển rất mạnh và phong phú. Ngôn ngữ lập trình web PHP & MySQL là một ngôn ngữ mã nguồn mở đã khẳng định sự thành công của nó với trên thống Internet.

Với khóa học này, học viên sẽ nhanh chóng sử dụng ngôn ngữ PHP & MySQL để thiết kế trang web động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Khả năng đạt được sau khóa học:
Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng: Có khả năng xây dựng một website hoàn chỉnh: web bán hàng, web tin tức, web trường học, web việc làm,…. Website dễ dàng được cập nhật thông qua hệ thống quản trị bảo mật.

Yêu cầu

Đối tượng: những người yêu thích thiết kế

1. HTML CƠ BẢN

 1. Cấu trúc cơ bản của trang web
 2. Các thẻ HTML cơ bản
 3. Định dạng văn bản
 4. Chèn hình ảnh vào trang web
 5. Tạo Marquee
 6. Tạo danh sách dạng Unordered List và Ordered List
 7. Tạo Table, tạo link

2. Adobe Dreamweaver CS CƠ BẢN

 1. Định nghĩa site và quản lý site
 2. Chèn văn bản vào trang web
 3. Định dạng văn bản
 4. Chèn hình ảnh vào trang web
 5. Chèn flash, phim, nhạc vào trang web, tạo link
 6. Tạo menu, banner
 7. Form và các đối tượng thể hiện
 8. Javascript
 9. Kỹ thuật CSS
 10. Thiết kế giao diện website với Table
 11. Thiết kế giao diện website với Div

3. PHP CƠ BẢN

 1. Biến , hằng, kiểu dữ liệu,toán tử
 2. If…elseif…else, switch…case
 3. For, Foreach, while, do…while
 4. Hàm trong PHP
 5. Các hàm kiểm tra giá trị của biến
 6. Mảng
 7. Form và các đối tượng thể hiện
 8. Cách đọc các giá trị từ điều khiển Form: $_POST, $_GET, $_REQUEST,$_FILE và xử lý lỗi

4. CƠ SỞ DỮ LIỆU MySQL

 1. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho website
 2. Tạo cấu trúc các bảng
 3. Giới thiệu các kiểu dữ liệu của bảng
 4. Mối liên hệ giữa các bảng
 5. Ngôn ngữ SQL
 6. Import và Export cơ sở dữ liệu

5. KẾT HỢP PHP & MySQL XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG

 1. Tạo kết nối CSDL để load dữ liệu lên trang web
 2. Sử dụng include và require
 3. Phân trang dữ liệu trong trang web
 4. Tìm kiếm dữ liệu
 5. Tìm kiếm dữ liệu nâng cao
 6. Send mail
 7. Upload file
 8. Quản lý file
 9. Giới thiệu Cookie, Session
 10. Cơ chế đăng nhập, thoát
 11. Tạo trang đăng ký thành viên
 12. Tạo trang sản phẩm dạng nhiều cột
 13. Tạo trang chi tiết sản phẩm
 14. Tạo trang sản phẩm mới
 15. Tạo trang sản phẩm bán chạy
 16. Tạo trang địa điểm
 17. Tạo trang bình chọn
 18. Tạo trang quản trị: thêm, xóa, sửa sản phẩm
 19. Tạo trang xử lý giỏ hàng

6. KẾT HỢP PHP & XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC (SỬ DỤNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG)

 1. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng
 2. Xây dựng các lớp trong lập trình hướng đối tượng
 3. Tạo trang tin tứ
 4. Tạo trang chi tiết tin, tạo trang tin mới
 5. Tạo trang tin xem nhiều
 6. Tạo trang quản trị tin: thêm, xóa, sửa tin
 7. Nhúng bộ soạn thảo web tiny MCE vào trang web
 8. Giải pháp xây dựng website đa ngôn ngữ
 9. Giải pháp tăng tốc website

7. TẠO DIỄN ĐÀN

 1. Tạo diễn đàn với Phpbb
 2. Tạo diễn đàn với Vbb

8. BẢO MẬT WEBSITE

 1. Mã hóa các mật khẩu trong cơ sở dữ liệu
 2. Xác thực người dùng thông qua cơ chế đăng nhập
 3. Kiểm soát an toàn các biến sử dụng (chống lại kiểu tấn công lợi dụng lỗi lập trình PHP và MySQL)
 4. Kiểm tra dữ liệu nhập

9. HƯỚNG DẪN UPLOAD WEBSITE LÊN HOST VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

 1. Hướng dẫn upload website lên host
 2. Hướng dẫn quản trị website: quản trị giao diện, nội dung và database

10. HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN

 1. Đồ án Web bán hàng
 2. Đồ án Web tin tức, trường học,…

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
PHP T2,4,6 hoặc 3,5,7 - 06:30 PM 01/07/2019 3.499.000 đ Lầu 2 Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức Đăng ký
TS.Lê Văn Vinh

Gắn bó với newstar từ những ngày đầu thành lập, thầy Lê Văn Vinh là một giảng viên luôn tâm huyết với nghề, tận tâm với học viên của mình. Bằng đam mê và nhiệt huyết, thầy đã tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Phần mềm tại ĐH Bách Khoa TpHCM và hiện tại thầy là Phó trưởng khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Thầy chuyên nghiên cứu về các công nghệ phần mềm mới và đạt chứng chỉ Data Warehouse cùng nhiều chứng chỉ chuyên ngành khác…. Thầy luôn tâm niệm sẽ truyền đạt tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho học viên với sự nhiệt tình, tận tâm nhất có thể…

LẬP TRÌNH MOBILE - ANDROID (Intermediate) - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Mục tiêu khóa học:
Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android như:

Mô tả được kiến trúc nền tảng Android
Thiết kế giao diện cho ứng dụng: Activity, Menu, Dialog, List.
Xây dựng ứng dụng multimedia, graphics và animations trên Android
Sử dụng cơ sở dữ liệu cho lập trình trên Android: SQLite, Firebase.
Xây dựng các ứng dụng sử dụng webservice, các dịch vụ của Google, dịch vụ GPS
Sử dụng Eclipse để debug và kiểm tra lỗi khi viết ứng dụng Android
Đưa app đã phát triển lên Android Market
Giúp học viên tự tin, có đủ kiến thức nền tảng để làm việc cho các công ty về lập trình Mobile.
Thời gian: 2 tháng – 3 buổi/tuần (2 giờ/buổi)
Khả năng đạt được sau khóa học
Kết thúc khóa học học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để tự phát triển các ứng dụng trên Android cũng như tham gia và các công ty về lập trình Android
Có thể dễ dàng chuyển đổi sang các nền tảng lập trình Mobile khác: Lập trình trên iOS, lập trình trên Windows Phone
Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề

Yêu cầu

Đối tượng học viên:
Những người có niềm đam mê lập trình trên nền tảng di động.
Những sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học muốn trang bị thêm kiến thức lập trình Mobile.
Những người muốn nâng cao lợi thế khi xin việc trong lĩnh vực lập trình Mobile.
Điều kiện theo học: Có kiến thức cơ bản về lập trình

Nếu bạn chưa có kiến thức lập trình nhưng vẫn muốn học Android? Hãy tham khảo khóa học Android cho người mới bắt đầu (Beginner) nhé!

1. Giới thiệu Hệ điều hành Android (1 buổi)

 1. Giới thiệu xu hướng, thị trường, thiết bị di động
 2. Giới thiệu phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động
 3. Giới thiệu Android

2. Phát triển ứng dụng cho Android (1 buổi)

 1. Kiến trúc nền tảng Android, phiên bản, website phát triển, cách cài đặt
 2. Bắt đầu xây dựng dự án Android

3. Android Activity và phát triển UI (2 buổi)

 1. Intent, Activity, chu trình sống của Activity, Android Manifest
 2. Tạo ra ứng dụng và Activity mới
 3. Layout
 4. Sử dụng XML xây dựng GUI

4. Lập trình UI nâng cao (2 buổi)

 1. Lập trình event
 2. Xử lý ngoại lệ
 3. Thread

5. Toast, Menu, Dialog, List và Adapters (2 buổi)

 

6. Lập trình multimedia trên Android (2 buổi)

 1. Thao tác trên file audio
 2. Quản lý bộ nhớ
 3. Chạy file audio từ ứng dụng
 4. Video playback với event

7. Graphics và Animations (2 buổi)

 1. Drawing Graphics
 2. Drawing with XML
 3. Canvas
 4. Animations

8. Webservice (2 buổi)

 1. Giới thiệu Webservice
 2. HTTP request và respond
 3. Dữ liệu XML
 4. Dữ liệu JSON

9. Database – SQLite (2 buổi)

 1. Giới thiệu SQLite
 2. SQLiteOpenHelper
 3. Truy vấn dữ liệu
 4. Thao tác dữ liệu

10. Dịch vụ định vị và Google Map, Web browser (2 buổi)

 1. Dịch vụ định vị
 2. Web browser
 3. Map
 4. Kết hợp dịch vụ định vị và Map

11. Notifications, Broadcast Receiver, Android Service (2 buổi)

 1. Notifications
 2. Broadcast Receiver
 3. Android Service

12. Testing và Debug ứng dụng Android (2 buổi)

 1. Sử dụng DDMS
 2. Debug
 3. Sử dụng Logcat

13. Cài đặt file .apk lên thiết bị thật và đưa ứng dụng lên Android Market (2 buổi)

 1. Cài đặt file .apk lên thiết bị, cấu hình
 2. Publish app lên Android Market

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
ANDROID NC Thứ 246 hoặc 357 - 06:30 PM 06/15/2019 4.199.000 đ Lầu 2, Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
TS.Lê Văn Vinh

Gắn bó với newstar từ những ngày đầu thành lập, thầy Lê Văn Vinh là một giảng viên luôn tâm huyết với nghề, tận tâm với học viên của mình. Bằng đam mê và nhiệt huyết, thầy đã tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Phần mềm tại ĐH Bách Khoa TpHCM và hiện tại thầy là Phó trưởng khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Thầy chuyên nghiên cứu về các công nghệ phần mềm mới và đạt chứng chỉ Data Warehouse cùng nhiều chứng chỉ chuyên ngành khác…. Thầy luôn tâm niệm sẽ truyền đạt tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho học viên với sự nhiệt tình, tận tâm nhất có thể…

LẬP TRÌNH MOBILE - ANDROID (Beginner) - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Mục tiêu khóa học:

- Cung cấp cho học viên kiến thức lập trình Java cơ bản
- Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android như:

Mô tả được kiến trúc nền tảng Android
Thiết kế giao diện cho ứng dụng: Activity, Menu, Dialog, List.
Sử dụng cơ sở dữ liệu cho lập trình trên Android: SQLite, Firebase.
Sử dụng Eclipse để debug và kiểm tra lỗi khi viết ứng dụng Android
Giúp học viên tự tin, có đủ kiến thức nền tảng để theo đuổi lập trình Mobile.
Thời gian: 2 tháng – 3 buổi/tuần (2 giờ/buổi)
Khả năng đạt được sau khóa học
Kết thúc khóa học học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để tự phát triển các ứng dụng trên Android cơ bản
Có thể dễ dàng chuyển đổi sang các nền tảng lập trình Mobile khác: Lập trình trên iOS, lập trình trên Windows Phone
Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề

Yêu cầu

Đối tượng học viên:
Những người có niềm đam mê lập trình trên nền tảng di động.

Học sinh phổ thông muốn tìm hiểu lập trình di động.

Những sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học muốn trang bị thêm kiến thức lập trình Mobile.

Điều kiện theo học: Không yêu cầu có kiến thức về lập trình khi đăng ký học

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
ANDROIDCB T2,4,6 - 06:30 PM 01/07/2019 3.500.000 đ Lầu 2 Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức Đăng ký
TS.Lê Văn Vinh

Gắn bó với newstar từ những ngày đầu thành lập, thầy Lê Văn Vinh là một giảng viên luôn tâm huyết với nghề, tận tâm với học viên của mình. Bằng đam mê và nhiệt huyết, thầy đã tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Phần mềm tại ĐH Bách Khoa TpHCM và hiện tại thầy là Phó trưởng khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Thầy chuyên nghiên cứu về các công nghệ phần mềm mới và đạt chứng chỉ Data Warehouse cùng nhiều chứng chỉ chuyên ngành khác…. Thầy luôn tâm niệm sẽ truyền đạt tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho học viên với sự nhiệt tình, tận tâm nhất có thể…

Python 1 - Lập trình Python cơ bản - Đào tạo ngắn hạn

Giới thiệu

Python là ngôn ngữ lập trình có hình thức và cấu trúc gọn gàng, dễ đọc, dễ học, dễ nhớ. Python là ngôn ngữ phù hợp cho người chưa có kiến thức lập trình hoặc bước đầu làm quen với lập trình. Cấu trúc Python cho phép người dùng viết mã lệnh với số lần gõ phím ít nhất. Hiện nay, các công ty lớn như Microsoft, Google, Apple đã đưa Python vào các ứng dụng, chủ yếu liên quan đến phân tích và xử lý dữ liệu lớn, học máy, xử lý ảnh... Tại Việt Nam, Python đang trở thành ngôn ngữ "hot" được nhiều nhà tuyển dụng quan tâm. Nhân lực Python trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Học Python tại NewStar có gì khác biệt?

-   Giảng viên giỏi, giảng dạy tận tâm, nhiệt tình với học viên 

-   Giảng viên theo sát mỗi buổi thực hành, hỗ trợ tận tình từng học viên 

-   Hệ thống chấm điểm tự động 24/7, học viên thỏa thích luyện code và upload bài giải, phản hồi ngay lập tức 

-   Nội dung giảng dạy cô đọng, dễ hiểu, gây thích thú tìm hiểu thêm về Python và lập trình

Khóa học phù hợp với ai?

-   Học sinh phổ thông, muốn hình thành tư duy lập trình 

-   Học sinh tốt nghiệp cấp 3, đang định hướng nghề nghiệp, muốn tìm hiểu về CNTT và lập trình 

-   Sinh viên CNTT muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới 

-   Bất kỳ ai có hứng thú với CNTT, với lập trình, với nhịp sống 4.0

Sau khoá học bạn sẽ làm được gì?
- Trò chơi kéo búa bao
- Tic-tac-toe
- Ứng dụng quản lý quán cafe
- Trò chơi reversi

Lưu ý: khóa học KHÔNG yêu cầu phải có kiến thức về lập trình trước khi tham gia


Yêu cầu

Không yêu cầu kiến thức lập trình khi bắt đầu khóa học

0. Tổng quan

Giới thiệu tổng quan ngôn ngữ lập trình Python, các khái niệm và thuật ngữ chuyên ngành

1. Cấu trúc điều khiển

 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lặp

2. Data type

Các kiểu dữ liệu trong Python

 • Number
 • String
 • Date
 • Time
 • List
 • Tuple
 • Dictionary

3. Cấu trúc chương trình

 • Module
 • Hàm

4. Xử lý ngoại lệ

Phát hiện và xử lý ngoại lệ

5. Debug

Chạy code từng bước, sử dụng công cụ debug, theo dõi sự thay đổi giá trị các biến

6. Bài tập ứng dụng

Bài tập ứng dụng đa dạng phù hợp từng nội dung của khóa học

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Học phí Địa điểm
PYTHON Thứ 2,4,6 - 06:30 PM 10/07/2019 2.200.000đ Lầu 2, Tòa nhà 240 Võ Văn Ngân, phường Binh Thọ, quận Thủ Đức Đăng ký
Vương Bá Thịnh

Thầy Thịnh hiện đang là giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, thuộc Đại học Quốc Gia Tp.HCM. Với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cùng tinh thần nhiệt huyết với công tác đào tạo, Thầy Thịnh luôn được sinh viên yêu quý, và tìm đến Thầy để được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong học tập. Thầy đã công bố nhiều bài báo quốc tế về lĩnh vực bài toán tối ưu, phân tích và xử lý dữ liệu. Đến với trung tâm NewStar, Thầy mong mỏi đào tạo nên một thế hệ có tư duy logic tốt, góp phần phát triển xã hội và đất nước.