Lịch khai giảng

Ngày/GiờLịch khai giảng
25/12/2017 - 25/03/2018
6:30 chiều - 9:00 chiều
Lịch Khai Giảng CCNA 12/2017
Newstar Training Center, Ho Chi Minh AL
29/12/2017 - 29/03/2018
6:30 chiều - 9:00 chiều
Lịch khai giảng MCSA 12/2017
Newstar Training Center, Ho Chi Minh AL