KHÓA HỌC

Tin học văn phòng cơ bản 1̶.̶1̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ 699.000đ
Tin học văn phòng

Tin học văn phòng cơ bản

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản là chứng chỉ quốc gia nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kĩ nă...

Xem lịch khai giảng
Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cấp tốc 800.000 đ
Tin học văn phòng

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cấp tốc

Khóa học dành cho người đã có kiến thức sơ lược về máy tính và từng thao tác qua các phần mềm Microsoft Office

Xem lịch khai giảng