KHÓA HỌC

Chuyên đề Multicast 3.000.000 đ
An toàn thông tin

Chuyên đề Multicast

Đây là chủ đề dành cho các bạn đang luyện thi chứng chỉ CCIE. Ngoài ra chủ đề này cũng hỗ trợ cho các IT đang làm trong lĩnh vực I...

Xem lịch khai giảng
Chuyên đề QoS 3.000.000 đ
An toàn thông tin

Chuyên đề QoS

Chuyên đề QoS cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các nhu cầu hệ thống hỗ trợ Chất Lượng Dịch Vụ trong mạng IP. Chương trình giới...

Xem lịch khai giảng
Chuyên đề ISIS 3.000.000 đ
An toàn thông tin

Chuyên đề ISIS

Đây là chủ đề dành cho các bạn đang luyện thi chứng chỉ CCIE. Ngoài ra chủ đề này cũng hỗ trợ cho các IT đang làm trong lĩnh vực I...

Xem lịch khai giảng
Hệ thống giám sát mạng 4.999.000 đ
An toàn thông tin

Hệ thống giám sát mạng

Khóa học này cung cấp kiến thức về hệ thống giám sát mạng, các thành phần trong hệ thống giám sát mạng, kiến thức về phương pháp t...

Xem lịch khai giảng