KHÓA HỌC

Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp 38.420.000 đ
Quản trị mạng

Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hạ tầng mạng căn bản (CCNA Routing & Switching) Các kỹ thuật định tuyến nâng cao (CCNP – ROUTE) Các kỹ thuật trên Swit...

Xem lịch khai giảng
Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp 31.875.000 đ
Quản trị mạng

Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp

Quản trị Hệ thống mạng căn bản (MCSA) Quản trị Hệ thống mạng nâng cao (MCSE) Quản trị hệ thống Linux (LPI-1, LPI-2) Quản trị & ...

Xem lịch khai giảng
Lập trình viên chuyên nghiệp – Chương trình 2 26.775.000 đ
Lập trình viên

Lập trình viên chuyên nghiệp – Chương trình 2

Programming techniques – C/C++ programming PHP & MySQL programming Advanced PHP programming

Xem lịch khai giảng