Lập trình C/C++
2.499.000 đ

Giới thiệu

Khóa học trang bị cho người học các kiến thức về kỹ năng lập trình về ngôn ngữ lập trình C/C++, từ đó ứng dụng vào viết các chương trình thực tế, làm nền tảng để học các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

Về kiến thức:
Cấu trúc chung của tất cả các chương trình viết bằng ngôn ngữ C/C++
Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ: cú pháp, công dụng, ứng dụng.
Cấu trúc dữ liệu mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, chuỗi ký tự cùng với thuật giải cho các bài toán trên những cấu trúc dữ liệu này
Cấu trúc và cách tạo lập các hàm trong ngôn ngữ C/C++

Về kỹ năng:
Sử dụng được trình biên dịch Visual Studio để soạn thảo chương trình nguồn và tạo lập chương trình chạy dùng ngôn ngữ C/C++
Sử dụng được ngôn ngữ C/C++ trong lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính có liên quan đến cấu trúc dữ liệu mảng, chuỗi và các chương trình có chương trình con (hàm)

Yêu cầu

Đối tượng học viên: Học viên yêu thích về lập trình

1. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

 1. Một số khái niệm: chương trình, phần mềm, lập trình, ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch
 2. Các bước chính trong quá trình tạo lập chương trình
 3. Các bước chính trong lập trình

2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG NNLT C

 1. Bộ ký hiệu
 2. Từ – Từ khóa – Tên tự đặt
 3. Cách ghi chú
 4. Cấu trúc chung của một chương trình viết bằng C
 5. Các kiểu dữ liệu cơ sở
 6. Khai báo hằng – khai báo biến
 7. Khai báo tiền xử lý
 8. Biểu thức – Toán tử
 9. Bài tập ứng dụng

3. NHẬP XUẤT DỮ LIỆU

 1. Giới thiệu
 2. Các hàm nhận dữ liệu từ bàn phím
 3. Các hàm kết xuất ra màn hình
 4. Một số hàm trình bày, trang trí màn hình
 5. Bài tập áp dụng

4. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

 1. Giới thiệu
 2. Lưu đồ
 3. Cấu trúc rẽ nhánh
 4. Cấu trúc lặp
 5. Bài tập áp dụng

5. MẢNG VÀ CHUỖI KÝ TỰ

 1. Giới thiệu
 2. Mảng 1 chiều
 3. Mảng 2 chiều
 4. Chuỗi ký tự
 5. Bài tập áp dụng

6. CHƯƠNG TRÌNH CON – HÀM

 1. Giới thiệu
 2. Khai báo hàm
 3. Định nghĩa hàm
 4. Sử dụng hàm (gọi hàm)
 5. Biến trong chương trình có chương trình con
 6. Các kiểu truyền tham số
 7. Bài tập áp dụng

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Địa điểm
TS.Lê Văn Vinh

Gắn bó với newstar từ những ngày đầu thành lập, thầy Lê Văn Vinh là một giảng viên luôn tâm huyết với nghề, tận tâm với học viên của mình. Bằng đam mê và nhiệt huyết, thầy đã tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Phần mềm tại ĐH Bách Khoa TpHCM và hiện tại thầy là Phó trưởng khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Thầy chuyên nghiên cứu về các công nghệ phần mềm mới và đạt chứng chỉ Data Warehouse cùng nhiều chứng chỉ chuyên ngành khác…. Thầy luôn tâm niệm sẽ truyền đạt tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho học viên với sự nhiệt tình, tận tâm nhất có thể…

Bạn có thể chia sẻ bình luận về khóa học này: