Hướng Dẫn Thi Trực Tuyến

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH THI ONLINE NewStar

1. Chạy chương trình

Chạy chương từ Internet – Vào link download  tải file chương trình

  • Giải nén và double click vào file client.exe sẽ xuất hiện cửa sổ sau:

  • Nhập vào ô Server name: test.newstar.vn và ô Port: 2424 rồi bấm OK

2. Bắt đầu thi

  • Chọn môn cần thi, ví dụ chọn môn CCNA-Final Test rồi bấm Begin Exam

  • Chọn mã lớp, ví dụ chọn lớp NA0092

  • Chọn tên, nhập password và bấm Begin để bắt đầu thi

 

Chúc các bạn thi thành công!