FAQ chương trình đào tạo dài hạn

1. Chương trình đào tạo dài hạn của NewStar có những chương trình nào? Thời gian học bao lâu?

Đáp:

Chương trình dài hạn của NewStar gồm có 4 chương trình
 Chương trình 1: Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp
Hướng công nghệ CISCO, Thiết kế mạng, Bảo mật mạng, Giám sát mạng,…
 Chương trình 2: Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp
Hướng công nghệ Microsoft, Linux, Giám sát hệ thống, Bảo mật mạng,…
 Chương trình 3: Lập trình viên chuyên nghiệp (CT1)
Hướng công nghệ PHP, .NET, LT Mobile, Quản trị & bảo mật Web, Kiểm thử phần mềm,…
 Chương trình 4: Lập trình viên chuyên nghiệp (CT2)
Hướng công nghệ PHP, JAVA, LT Mobile, Quản trị & Bảo mật Web, Kiểm thử phần mềm,…
Thời gian đào tạo: 01 năm, chia làm 5 học kỳ

2. Chương trình dài hạn: “Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng” gồm những môn học nào?

Chương trình này gồm các môn học sau đây:

3. Chương trình dài hạn: “Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng” gồm những môn học nào?

Đáp: chương trình này gồm các môn học sau đây:

4. Chương trình dài hạn: “Lập trình viên chuyên nghiệp – CT1” gồm những môn học nào?

Đáp: chương trình này gồm các môn học sau đây

5. Chương trình dài hạn: “Lập trình viên chuyên nghiệp – CT2” gồm những môn học nào?

Đáp: chương trình này gồm các môn học sau đây:

6. Tôi đã học ở NewStar một số môn có trong chương trình đào tạo của NewStar rồi như CCNA, MCSA,..và muốn tham gia chương trình đào tạo dài hạn này thì có được giảm các môn học này không?

Đáp:
Nếu học viên đã học qua một số môn học trong chương trình này ở NewStar và được NewStar cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học hoặc có chứng chỉ quốc tế của các khóa học này thì được miễn học lại các môn học này.
7. Học phí các chương trình này như thế nào?

Đáp:
Học viên có thể đóng học theo từng module, đóng 2 lần hoặc đóng 1 lần trọn khóa. Nếu đóng 1 lần, học viên được giảm 15%. Nếu đóng 2 lần được giảm 5%. Nếu đóng theo từng module thì không được giảm.
8. Tôi có thể học theo kiểu từng module riêng lẻ và được cấp chứng chỉ khi đã học đủ các module của một chương trình học không?

Đáp: Được
9. Tôi có được giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành chương trình học của NewStar không?

Đáp:
NewStar đã cung cấp nguồn nhân lực và đang hợp tác toàn diện với một số công ty lớn.
NewStar sẽ hỗ trợ cho học viên thực tập và giới thiệu việc làm cho học viên.

10. Thời gian học có liên tục không? Tôi có thể linh động thời khóa biểu được không?

Đáp:
Học viên có thể học theo hình thức tập trung, liên tục theo thời khóa biểu từng học kỳ hoặc đăng ký học không liên tục theo từng môn học.
Học viên liên lạc với NewStar để được hướng dẫn đăng ký thời gian học với trung tâm.
11. Sự khác biệt giữa chương trình dài hạn và các module là gì?

Đáp:
Chương trình dài hạn được thiết kế mang tính logic cao giữa các môn học, giúp học viên có kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên sâu trong thời gian ngắn nhất. Một số môn học mang tính chuyên sâu được đào tạo bài bản mà không có trong chương trình đào tạo
ngắn hạn.
Bên cạnh đó, học viên được NewStar ưu tiên gửi đi thực tập tại các công ty lớn, chuyên sâu về lĩnh vực được học. Khóa luận tốt nghiệp là phần hệ thống kiến thức của toàn chương trình học kết hợp với các yêu cầu thực tiễn giúp học viên giải quyết các vấn đề thực tế một cách tốt nhất.
Học viên được ưu tiên giới thiệu việc làm.
12. Tôi có thể đăng ký các khóa học ngắn hạn trước, để được khuyến mãi rồi ghép vào chương trình dài hạn không?

Đáp: được
13. Chương trình dài hạn được cấp chứng chỉ gì?

Đáp:
Học viên hoàn thành chương trình đào tạo dài hạn được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dài hạn, bảng điểm của các module trong chương trình học.
14. Tôi có được bảo lưu kết quả học tập khi tôi có việc bận trong thời gian dài?

Đáp: được
15. Một số môn giống nhau ở 2 chương trình, tôi đang theo học 1 chương trình và đăng ký học thêm các môn ở một chương trình khác rồi lấy 2 chứng chỉ được không?

Đáp: được