Điều Khoản Sử Dụng

1. Nghĩa vụ của người sử dụng

Bạn không được sử dụng trái phép Dịch vụ của Chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Ví dụ, không được gây trở ngại cho Dịch vụ hoặc cố truy cập bằng một phương pháp khác với giao diện và hướng dẫn do chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ trong phạm vi của luật pháp quy định. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc dừng cung cấp Dịch vụ nếu bạn không tuân thủ điều khoản và chính sách của dịch vụ hoặc nếu chúng tôi điều tra được về hành vi bị nghi ngờ là vi phạm.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ để thực hiện các mục đích khác có khả năng xâm phạm chính sách học tập trung thực hoặc những chính sách đạo đức khác về trường học, trường đại học, tổ chức học tập hoặc nơi làm việc.

2. Quyền Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ được phát triển và sở hữu bởi NewStar và Đối tác. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung trong Dịch vụ; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Dịch vụ) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu của NewStar và Đối tác. Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của NewStar và Đối tác.

3. Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ

Chúng tôi đang không ngừng thay đổi và nâng cao Dịch vụ. Chúng tôi có thể thêm hoặc loại bỏ những tính năng hoặc chức năng không còn phù hợp và chúng tôi sẽ có thông báo cho người sử dụng dịch vụ về mọi thay đổi (nếu có).

NewStar có thể toàn quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn không tuân thủ Điều khoản hoặc viêc sử dụng của bạn có thể gây tổn hại cho chúng tôi ở trách nhiệm pháp lý, tài chính, hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc gián đoạn việc sử dụng Dịch vụ của người sử dụng khác.

4. Trao đổi thông tin

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ, thông báo quản trị, các thông tin khác hoặc thông báo hay liên hệ với bạn bằng nhiều phương tiện. Do đó, bạn hãy cho phép chúng tôi liên lạc với bạn hay gửi cho bạn những thông tin và thông báo đó khi bạn trở thành Thành viên

5. Quy định về tài khoản NewStar của bạn

Về tài khoản sử dụng: Khi đăng ký tài khoản, người sử dụng phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại… Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ người sử dụng trong quá trình sử dụng Dịch vụ đào tạo CNTT trực tuyến NewStar. Vì vậy, khi có những rủi ro, mất mát sau này, NewStar chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

Mỗi một tài khoản học tập được nhà cung cấp dịch vụ cấp cho một người sử dụng đã thực hiện mua gói cước dịch vụ và tài khoản đó bao gồm các công cụ theo dõi quá trình học tập của người học đó để có đánh giá tư vấn học tập, lộ trình học tập phù hợp cho người học.

Trong trường hợp người sử dụng để người khác dùng tài khoản NewStar thì người sử dụng đã vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ và người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nhà cung cấp dịch vụ. Người sử dụng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng dịch vụ như không dùng được tài khoản, hoặc tư vấn học tập không chính xác, hoặc có thể bị nhà cung cấp dừng sử dụng dịch vụ.

Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, người sử dụng sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào các website và các dịch vụ trong hệ thống của NewStar. người sử dụng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản. Nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, NewStar sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

6. Điều khoản đảm bảo

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ với mong muốn hỗ trợ các bạn một kênh học tiếng Anh trực tuyến tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi không cam kết trình độ học CNTT của các bạn được nâng lên nếu các bạn không chăm chỉ học tập hàng ngày và học kỹ từng từ, bài học, khóa học.

Trừ những trường hợp được trình bày trong những điều khoản bổ sung, NewStar và các chi nhánh, trụ sở, đại lý, nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối hay đối tác kinh doanh của NewStar đều không có quyền đưa ra bất kỳ cam kết nào khác.

7. Giải quyết khiếu nại

Chúng tôi cam kết giải quyết mọi khiếu nại của bạn về dịch vụ ngay khi nhận được thông báo chính thức. Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề gì. Thông tin liên hệ của chúng tôi được cập nhật tại đây http://NewStar.vn/lien-he/.

8. Hiệu lực thi hành

Những Điều khoản này được diễn giải và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

Nếu bất kỳ quy định nào của những điều khoản và điều kiện này trở nên không có hiệu lực, không thể thực thi hoặc không còn ràng buộc nữa, bạn sẽ vẫn bị giới hạn bởi tất cả những quy định khác trong việc sử dụng dịch vụ này.

9. Việc sử dụng Dịch vụ cho doanh nghiệp

Nếu khách hàng là doanh nghiệp, việc sử dụng dịch vụ sẽ tuân thủ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa hai bên.