Courses – NewStar – Sẻ chia Kiến Thức – Vững bước Thành Công http://newstar.vn Tue, 16 Jan 2018 09:18:27 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 http://newstar.vn/wp-content/uploads/2017/12/cropped-512x512-logo-32x32.png Courses – NewStar – Sẻ chia Kiến Thức – Vững bước Thành Công http://newstar.vn 32 32 Lập trình viên chuyên nghiệp – Chương trình 2 http://newstar.vn/courses/lap-trinh-vien-chuyen-nghiep-chuong-trinh-2/ http://newstar.vn/courses/lap-trinh-vien-chuyen-nghiep-chuong-trinh-2/#respond Sun, 07 Jan 2018 08:19:16 +0000 http://newstar.vn/?post_type=lp_course&p=14916 Lập trình viên chuyên nghiệp tại NewStar

]]>
http://newstar.vn/courses/lap-trinh-vien-chuyen-nghiep-chuong-trinh-2/feed/ 0
Lập trình viên chuyên nghiệp – Chương trình 1 http://newstar.vn/courses/lap-trinh-vien-chuyen-nghiep-chuong-trinh-1/ http://newstar.vn/courses/lap-trinh-vien-chuyen-nghiep-chuong-trinh-1/#respond Sat, 06 Jan 2018 09:51:09 +0000 http://newstar.vn/?post_type=lp_course&p=14897 Lập trình viên chuyên nghiệp – Chương trình 1 của NewStar

]]>
http://newstar.vn/courses/lap-trinh-vien-chuyen-nghiep-chuong-trinh-1/feed/ 0
Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp http://newstar.vn/courses/quan-tri-he-thong-bao-mat-mang-chuyen-nghiep/ http://newstar.vn/courses/quan-tri-he-thong-bao-mat-mang-chuyen-nghiep/#respond Sat, 06 Jan 2018 09:39:06 +0000 http://newstar.vn/?post_type=lp_course&p=14867 Chương trình 2: Quản trị Hệ thống & Bảo mật mạng chuyên nghiệp

 

]]>
http://newstar.vn/courses/quan-tri-he-thong-bao-mat-mang-chuyen-nghiep/feed/ 0
Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp http://newstar.vn/courses/quan-tri-ha-tang-bao-mat-mang-chuyen-nghiep/ http://newstar.vn/courses/quan-tri-ha-tang-bao-mat-mang-chuyen-nghiep/#respond Sat, 06 Jan 2018 09:19:45 +0000 http://newstar.vn/?post_type=lp_course&p=14845 Chương trình 1: Quản trị Hạ tầng & Bảo mật mạng chuyên nghiệp

 

]]>
http://newstar.vn/courses/quan-tri-ha-tang-bao-mat-mang-chuyen-nghiep/feed/ 0
CCNP ROUTE – Cisco Certified Network Professional http://newstar.vn/courses/ccnp-route/ http://newstar.vn/courses/ccnp-route/#respond Mon, 12 Jun 2017 03:46:43 +0000 http://elearningwp.thimpress.com/?post_type=lp_course&p=12179 Khóa học ROUTE cung cấp những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc sử dụng các cách hoạch định địa chỉ IP và các giao thức định tuyến IP nhằm triển khai và bảo mật cho các router đa dịch vụ để kết nối các mạng LAN và WAN. Khóa học cũng cung cấp kiến thức về cấu hình các giải pháp bảo mật định tuyến khi triển khai giải pháp cho các hệ thống mạng đa chi nhánh.

Khóa học ROUTE là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Khả năng đạt được sau khóa học: Sau khi tham dự khóa học, người học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai,tối ưu hoạt động của các giao thức định tuyến chuyên sâu:

 • Triển khai giải pháp định tuyến sử dụng giao thức EIGRP.
 • Triển khai định tuyến OSPF đa vùng.
 • Triển khai chạy định tuyến ngoài với giao thức BGP.
 • Triển khai các giải pháp định tuyến dựa trên nền IPv6.
 • Triển khai các giải pháp chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6.
 • Thực hiện được các giải pháp điều khiển tuyến lớp 3.

 

]]>
http://newstar.vn/courses/ccnp-route/feed/ 0
CCNA – Cisco Certified Network Associate – Routing and Switching http://newstar.vn/courses/ccna-cisco-certified-network-associate/ http://newstar.vn/courses/ccna-cisco-certified-network-associate/#respond Mon, 20 Mar 2017 10:10:25 +0000 http://elearningwp.thimpress.com/?post_type=lp_course&p=12192 CCNA là viết tắt của Cisco Certified Network Associate – chứng chỉ về quản trị hạ tầng mạng cơ bản trong hệ thống các chứng chỉ của Cisco. Nội dung chương trình học gồm các kiến thức căn bản về mạng máy tính, các kỹ thuật cơ bản trên một hạ tầng mạng, thiết lập và cấu hình hình các công nghệ trên các thiết bị phần cứng router, switch. Các kỹ thuật định tuyến, một số kỹ thuật phổ biến trên Switch (VLAN, STP, VTP), ACL, NAT, WAN, xử lý sự cố cơ bản trong mạng LAN.

Chương trình đào tạo CCNA cung cấp những kiến kiến thức nền tảng giúp bạn học tiếp lên những chứng chỉ cao hơn trong hệ thống của Cisco là CCNP và CCIE.

Sau khi học xong khóa học, học viên có khả năng: Nắm vững kiến thức về mạng căn bản.

 • Trình bày được đặc điểm về địa chỉ IPv4, IPv6
 • Vận dụng được các kỹ thuật chia mạng con để hoạch định hệ thống địa chỉ IP cho hệ thống mạng; cài đặt được hệ thống sử dụng IPv4
 • Thiết kế, triển khai các mạng LAN đơn giản
 • Cấu hình được các giao thức định tuyến trong hệ thống mạng: RIP, OSPF, EIGRP cho mạng IPv4 và IPv6
 • Cấu hình được các kỹ thuật trên Switch: VLAN, VTP, STP
 • Cấu hình được các kỹ thuật ACL, NAT
 • Xác định và xử lý được các sự cố cơ bản trong mạng LAN
]]>
http://newstar.vn/courses/ccna-cisco-certified-network-associate/feed/ 0
CCNP SWITCH – Cisco Certified Network Professional http://newstar.vn/courses/ccnp-switch/ http://newstar.vn/courses/ccnp-switch/#comments Mon, 20 Mar 2017 01:47:49 +0000 http://elearningwp.thimpress.com/?post_type=lp_course&p=12191 Khóa học SWITCH cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco; cung cấp các kiến thức và kỹ thuật cấu hình bảo mật trên Switch, các kỹ thuật đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống.

Khóa học SWITCH là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Khả năng đạt được sau khóa học: Sau khi tham dự khóa học, người học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai,tối ưu hoạt động của các giao thức định tuyến dựa trên router Cisco:

 • Triển khai được hệ thống VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai và cấu hình tối ưu hệ thống Spanning tree trong mạng doanh nghiệp.
 • Cấu hình định tuyến giữa các VLAN.
 • Triển khai được một mạng chuyển mạch có tính dự phòng cao, thực hiện các công nghệ dự phòng sử dụng các switch đa tầng trong môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện các tính năng bảo mật trên Switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
]]>
http://newstar.vn/courses/ccnp-switch/feed/ 1
CCNP TSHOOT – Cisco Certified Network Professional http://newstar.vn/courses/ccnp-tshoot/ http://newstar.vn/courses/ccnp-tshoot/#respond Mon, 20 Mar 2017 08:47:32 +0000 http://elearningwp.thimpress.com/?post_type=lp_course&p=12190 Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả. Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp; đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống.

Khóa học TSHOOT là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng:

 • Lập kế hoạch, văn bản hóa các thao tác bảo trì được thực hiện trong mạng doanh nghiệp.
 • Phát triển quy trình xử lý sự cố giúp nhận dạng và giải quyết các vấn đề trong mạng phức tạp.
 • Lựa chọn các công cụ hỗ trợ trong việc xử lý sự cố và duy trì hoạt động của hệ thống.
 • Vận dụng các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng chuyển mạch.
 • Vận dụng các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng định tuyến.
 • Vận dụng các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong cơ sở hạ tầng mạng bảo mật.
]]>
http://newstar.vn/courses/ccnp-tshoot/feed/ 0
CCIE Routing & Switching Written http://newstar.vn/courses/ccie-rs-written/ http://newstar.vn/courses/ccie-rs-written/#respond Mon, 20 Mar 2017 08:46:26 +0000 http://elearningwp.thimpress.com/?post_type=lp_course&p=12189 Khả năng của một CCIE

 • Giải quyết các vấn đề đấu nối phức tạp và áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm tăng băng thông hệ thống, tăng thời gian đáp ứng hệ thống, hiệu suất, bảo mật và các ứng dụng khác.
 • Có khả năng cài đặt cấu hình, quản trị các hệ thống LAN, WAN và dịch vụ truy xuất từ xa

Các bài thi

 • Bài thi CCIE R&S Written – Người thi phải vượt qua kỳ thi 2 giờ với nội dung bao gồm các khái niệm mạng máy tính và một số câu lệnh cấu hình thiết bị. Người thi phải đậu môn Written mới hợp lệ đăng ký thi LAB
 • Bài thi CCIE R&S LAB – Bài thi 8 giờ sẽ kiểm tra khả năng cấu hình trên thiết bị thật và khả năng làm cho hệ thống vận hành theo yêu cầu thời gian của người thi. Lần thi LAB đầu tiên phải thực hiện trong vòng 18 tháng sau khi đậu môn Written

Chương trình CCIE R&S Written tại NEWSTAR

 • Chương trình CCIE R&S Written tại NEWSTAR cung cấp kiến thức cần thiết cho người học cho việc thi môn Written quốc tế. Chương trình được thiết kế tập trung các chủ đề liên quan

Yêu cầu về phía học viên

 • Không có yêu cầu chính thức, tuy nhiên người học cần thiết có các kiến thức chuyên sâu về các công nghệ tương ứng. Khuyến nghị người học có kinh nghiệm thực tế hoặc kiến thức tương đương các mảng kiến thức trong CCNA, ROUTE, SWITCH
]]>
http://newstar.vn/courses/ccie-rs-written/feed/ 0
MCSA – Microsoft Certified System Associate 2016 http://newstar.vn/courses/mcsa-microsoft-certified-system-associate/ http://newstar.vn/courses/mcsa-microsoft-certified-system-associate/#respond Mon, 20 Mar 2017 08:46:06 +0000 http://elearningwp.thimpress.com/?post_type=lp_course&p=12188 Chương trình học MCSA – Microsoft Certified Solution Associate là chương trình đào tạo theo giáo trình quốc tế chuẩn của Microsoft, học viên học xong chương trình được trang bị kiến thức nền tảng về các kỹ thuật quản trị hệ thống trên nền tảng Windows Server 2016.

Học theo giáo trình chính thức của Microsoft (Microsoft Official Curriculum–MOC) và các tài liệu do newstar biên soạn.

Khả năng đạt được sau khóa học: Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng:

 • Nắm vững kiến thức về mạng căn bản
 • Cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống mạng máy tính trên nền tảng Microsoft windows server 2016
 • Cài đặt, cấu hình và duy trì các dịch vụ DNS, DHCP, WINS, RRAS, VPN, RADIUS, NAP… trên Windows Server 2016
 • Cài đặt và quản lý hệ thống Mail server cho doanh nghiệp
 • Quản trị hệ thống Domain Controller cho hệ thống mạng doanh nghiệp: quản trị user, group, OU, Site, …
 • Quản trị tài nguyên tập trung, các server dựa trên Active Directory
 • Có đủ kiến thức để dự thi lấy chứng chỉ MCSA phiên bản Windows Server 2016 của

Microsoft

]]>
http://newstar.vn/courses/mcsa-microsoft-certified-system-associate/feed/ 0