Lập trình PHP & MySQL

Với sự bùng nổ của hệ thống Internet, website đã trở thành rất quen thuộc với người sử dụng. Công nghệ thiết kế website phát triển rất mạnh và phong phú. Ngôn ngữ lập trình web PHP & MySQL là một ngôn ngữ mã nguồn mở đã khẳng định sự thành công của nó với trên thống Internet.

Với khóa học này, học viên sẽ nhanh chóng sử dụng ngôn ngữ PHP & MySQL để thiết kế trang web động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Khả năng đạt được sau khóa học:

Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng: Có khả năng xây dựng một website hoàn chỉnh: web bán hàng, web tin tức, web trường học, web việc làm,…. Website dễ dàng được cập nhật thông qua hệ thống quản trị bảo mật. Đối tượng: những người yêu thích thiết kế

Nội dung khóa học

 • HTML CƠ BẢN

  • Cấu trúc cơ bản của trang web
   0m
  • Các thẻ HTML cơ bản
   0m
  • Định dạng văn bản
   0m
  • Chèn hình ảnh vào trang web
   0m
  • Tạo Marquee
   0m
  • Tạo danh sách dạng Unordered List và Ordered List
   0m
  • Tạo Table, tạo link
   0m
 • Adobe Dreamweaver CS CƠ BẢN

  • Định nghĩa site và quản lý site
   0m
  • Chèn văn bản vào trang web
   0m
  • Định dạng văn bản
   0m
  • Chèn hình ảnh vào trang web
   0m
  • Chèn flash, phim, nhạc vào trang web, tạo link
   0m
  • Tạo menu, banner
   0m
  • Form và các đối tượng thể hiện
   0m
  • Javascript
   0m
  • Kỹ thuật CSS
   0m
  • Thiết kế giao diện website với Table
   0m
  • Thiết kế giao diện website với Div
   0m
 • PHP CƠ BẢN

  • Biến , hằng, kiểu dữ liệu,toán tử
   0m
  • If…elseif…else, switch…case
   0m
  • For, Foreach, while, do…while
   0m
  • Hàm trong PHP
   0m
  • Các hàm kiểm tra giá trị của biến
   0m
  • Mảng
   0m
  • Form và các đối tượng thể hiện
   0m
  • Cách đọc các giá trị từ điều khiển Form: $_POST, $_GET, $_REQUEST,$_FILE và xử lý lỗi
   0m
 • CƠ SỞ DỮ LIỆU MySQL

  • Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho website
   0m
  • Tạo cấu trúc các bảng
   0m
  • Giới thiệu các kiểu dữ liệu của bảng
   0m
  • Mối liên hệ giữa các bảng
   0m
  • Ngôn ngữ SQL
   0m
  • Import và Export cơ sở dữ liệu
   0m
 • KẾT HỢP PHP & MySQL XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG

  • Tạo kết nối CSDL để load dữ liệu lên trang web
   0m
  • Sử dụng include và require
   0m
  • Phân trang dữ liệu trong trang web
   0m
  • Tìm kiếm dữ liệu
   0m
  • Tìm kiếm dữ liệu nâng cao
   0m
  • Send mail
   0m
  • Upload file
   0m
  • Quản lý file
   0m
  • Giới thiệu Cookie, Session
   0m
  • Cơ chế đăng nhập, thoát
   0m
  • Tạo trang đăng ký thành viên
   0m
  • Tạo trang sản phẩm dạng nhiều cột
   0m
  • Tạo trang chi tiết sản phẩm
   0m
  • Tạo trang sản phẩm mới
   0m
  • Tạo trang sản phẩm bán chạy
   0m
  • Tạo trang địa điểm
   0m
  • Tạo trang bình chọn
   0m
  • Tạo trang quản trị: thêm, xóa, sửa sản phẩm
   0m
  • Tạo trang xử lý giỏ hàng
   0m
 • KẾT HỢP PHP & MXÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC (SỬ DỤNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG)

  • Giới thiệu lập trình hướng đối tượng
   0m
  • Xây dựng các lớp trong lập trình hướng đối tượng
   0m
  • Tạo trang tin tức
   0m
  • Tạo trang chi tiết tin, tạo trang tin mới
   0m
  • Tạo trang tin xem nhiều
   0m
  • Tạo trang quản trị tin: thêm, xóa, sửa tin
   0m
  • Nhúng bộ soạn thảo web tiny MCE vào trang web
   0m
  • Giải pháp xây dựng website đa ngôn ngữ
   0m
  • Giải pháp tăng tốc website
   0m
 • TẠO DIỄN ĐÀN

  • Tạo diễn đàn với Phpbb
   0m
  • Tạo diễn đàn với Vbb
   0m
 • BẢO MẬT WEBSITE

  • Mã hóa các mật khẩu trong cơ sở dữ liệu
   0m
  • Xác thực người dùng thông qua cơ chế đăng nhập
   0m
  • Kiểm soát an toàn các biến sử dụng (chống lại kiểu tấn công lợi dụng lỗi lập trình PHP và MySQL)
   0m
  • Kiểm tra dữ liệu nhập
   0m
 • HƯỚNG DẪN UPLOAD WEBSITE LÊN HOST VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

  • Hướng dẫn upload website lên host
   0m
  • Hướng dẫn quản trị website: quản trị giao diện, nội dung và database
   0m
 • HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN

  • Đồ án Web bán hàng
   0m
  • Đồ án Web tin tức, trường học,…
   0m

Giảng viên

Admin bar avatar
  Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy về lập trình Web, thầy Nhiên đã gắn bó với newstar từ những ngày đầu mới thành lập cho đến nay. Thầy tốt nghiệp Kỹ sư CNTT chuyên ngành phần mềm và đạt nhiều chứng chỉ chuyên môn về lập trình, OpenSource… và hiện đang là giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ. Ngoài ra thầy cũng thường xuyên nhận các dự án để tích lũy kinh nghiệm cho mình. Thầy Nhiên luôn mong muốn truyền đạt tất cả những kinh nghiệm, những kiến thức mà thầy đã tích lũy được cho các bạn học viên bằng trách nhiệm, sự nhiệt tinh và tận tâm…

  Đánh giá

  0
  0 đánh giá
  5 sao
  0
  4 sao
  0
  3 sao
  0
  2 sao
  0
  1 sao
  0