Lập trình C/C++

Khóa học trang bị cho người học các kiến thức về kỹ năng lập trình về ngôn ngữ lập trình C/C++, từ đó ứng dụng vào viết các chương trình thực tế, làm nền tảng để học các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng.

Khả năng đạt được sau khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

Về kiến thức:

 • Cấu trúc chung của tất cả các chương trình viết bằng ngôn ngữ C/C++
 • Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ: cú pháp, công dụng, ứng dụng.
 • Cấu trúc dữ liệu mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, chuỗi ký tự cùng với thuật giải cho các bài toán trên những cấu trúc dữ liệu này
 • Cấu trúc và cách tạo lập các hàm trong ngôn ngữ C/C++

Về kỹ năng:

 • Sử dụng được trình biên dịch Visual Studio để soạn thảo chương trình nguồn và tạo lập chương trình chạy dùng ngôn ngữ C/C++
 • Sử dụng được ngôn ngữ C/C++ trong lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính có liên quan đến cấu trúc dữ liệu mảng, chuỗi và các chương trình có chương trình con (hàm)

Đối tượng học viên: Học viên yêu thích về lập trình

Nội dung khóa học

 • NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

  • Một số khái niệm: chương trình, phần mềm, lập trình, ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch
   0m
  • Các bước chính trong quá trình tạo lập chương trình
   0m
  • Các bước chính trong lập trình
   0m
 • CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG NNLT C

  • Bộ ký hiệu
   0m
  • Từ – Từ khóa – Tên tự đặt
   0m
  • Cách ghi chú
   0m
  • Cấu trúc chung của một chương trình viết bằng C
   0m
  • Các kiểu dữ liệu cơ sở
   0m
  • Khai báo hằng – khai báo biến
   0m
  • Khai báo tiền xử lý
   0m
  • Biểu thức – Toán tử
   0m
  • Bài tập ứng dụng
   0m
 • NHẬP XUẤT DỮ LIỆU

  • Giới thiệu
   0m
  • Các hàm nhận dữ liệu từ bàn phím
   0m
  • Các hàm kết xuất ra màn hình
   0m
  • Một số hàm trình bày, trang trí màn hình
   0m
  • Bài tập áp dụng
   0m
 • CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

  • Giới thiệu
   0m
  • Lưu đồ
   0m
  • Cấu trúc rẽ nhánh
   0m
  • Cấu trúc lặp
   0m
  • Bài tập áp dụng
   0m
 • MẢNG VÀ CHUỖI KÝ TỰ

  • Giới thiệu
   0m
  • Mảng 1 chiều
   0m
  • Mảng 2 chiều
   0m
  • Chuỗi ký tự
   0m
  • Bài tập áp dụng
   0m
 • CHƯƠNG TRÌNH CON – HÀM

  • Giới thiệu
   0m
  • Khai báo hàm
   0m
  • Định nghĩa hàm
   0m
  • Sử dụng hàm (gọi hàm)
   0m
  • Biến trong chương trình có chương trình con
   0m
  • Các kiểu truyền tham số
   0m
  • Bài tập áp dụng
   0m

Giảng viên

Admin bar avatar
  Gắn bó với newstar từ những ngày đầu thành lập, thầy Lê Văn Vinh là một giảng viên luôn tâm huyết với nghề, tận tâm với học viên của mình. Bằng đam mê và nhiệt huyết, thầy đã tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Phần mềm tại ĐH Bách Khoa TpHCM và hiện tại thầy là Phó trưởng khoa CNTT – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Thầy chuyên nghiên cứu về các công nghệ phần mềm mới và đạt chứng chỉ Data Warehouse cùng nhiều chứng chỉ chuyên ngành khác…. Thầy luôn tâm niệm sẽ truyền đạt tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho học viên với sự nhiệt tình, tận tâm nhất có thể…

  Đánh giá

  0
  0 đánh giá
  5 sao
  0
  4 sao
  0
  3 sao
  0
  2 sao
  0
  1 sao
  0